Hypen er over - appen er moden

Hypen er over - appen er moden

I fjor skulle enhver bedrift med respekt for seg selv ha en app, samme hva den gjorde. Nå vet bedriftene og brukerne mer om hva de vil ha.

Det har skjedd en endring i forhold til app-er på mobilen det siste året. Modenheten gir seg både utslag i hvilke app-er bedriftene velger å utvikle. Det er også en trend der nett-app-ene tar over for plattform-app-ene gjennom hybrider. Og i bakgrunnen vaker Windows, som tenker app-er på en litt annen måte enn de tunge aktørene Google Android og Apple IOS.

Hos Bouvet har Andreas Johnsen, leder av mobildivisjonen i Oslo, nettopp kommet fra den store trendkonferansen i regi av "South by Southwest" (SXSW) i Austin i Texas . Han tror trendene derfra vil få sine følgere i Norge.

- Stikkordet er "SoLoMo" - Social – Location – Mobile. Mobil-app-er som fungerer i forhold til stedet du er når du bruker den, og hvor sosiale funksjoner som deling og bidrag er mulig og viktig for totalopplevelsen. Med forbehold om at det antagelig fungerer enda bedre i folkerike land som USA, så vil vi se lignende utviklingstrekk i Norge.

Teknisk museum

Som eksempel demonstreres Johnsen app som er produsert på oppdrag av Teknisk Museum. Dette museet er plassert ved Frysja, like etter at hovedstadselva Akerselva starter sin ferd til fjorden fra Maridalsvannet. Langs denne turen er det omtale av steder med bilder, tekst og lyd, og det er basert på lokasjonen til mobilen som kjører app-en. Bidrag og deling er lagt opp fra app-en. Akerselva er interessant fordi den både forteller by-, kultur og industrihistorie og har naturelementer som er unike og interessante.

- Det hele handler om at de fleste har hatt en digital verden koplet til pc-er, og en "analog" verden som har hatt en svakere kopling. Nå fungerer mobilen som et bindeledd: Den er med de fleste av oss, og den er ofte en smartmobil som leverer digitalt innhold relatert til den "analoge" virkeligheten vi er i, forklarer Johnsen.

Møter kundene hele tiden

Han ser en klar trend i at bedriftene i større grad ser på app-ene som en filial av virksomheten - der de møter kundene over alt. Det er blitt en praktisk måte å formidle informasjon fra bedriftens systemer og drive handel på.

- Fortsatt er det nok mye plattform-app som gjelder, med en tilnærmet deling mellom Android og IOS, og en liten gruppe med resten. Men det er også en trend mot å levere app-ene som en hybrid, der det er en plattform-app som sender brukeren videre til en mobil nettside.

Det nye er at applikasjonsutviklingen er i ferd med å starte for mobilene først. Deretter blir app-ene laget og tilpasset pc-miljøer.

- "Mobil først" er også gode nyheter for den som er skeptisk til å skaffe seg smartmobil. De grepene som gjøres for god mobilutvikling fører uavvendelig til bedre brukerdesign i pc-en. Det blir enklere å bruke nye app-er og funksjoner, og det tjener vi alle på, sier Lars Helgeland, som leder avdelingen for brukeradferd /kundeadferd i Bouvet Oslo.

De analyserer alle data de kan få tak i for å optimere.

Bouvet som selskap ser også at de tradisjonelle skillene mellom reklame, utviklere og designere er i ferd med å forsvinne.

- Den som vil gjøre karriere her, må kunne jobbe flerfaglig. Vi setter våre reklamefolk i samme miljø som interaksjonsdesignere, utviklere og teknologer. Gode løsninger blir til ved nær vekselvirkning mellom disse miljøene, sier Johnsen.

Han nevner at kompetanse innen CSS3 og HTML5 er vesentlig for mobil nett-app-utvikling.

App-eksplosjon og kontroll

Den neste store strategivalget bedriftene står overfor er hvor mange app-er de vil lage. En god app har sterk prioritering og bør ikke være for kompleks. Da blir det fort til at man lager en app til, med fragmentering som resultat.

- Bedriftene må være oppmerksomme på at dette kan skje, og ta et strategisk valg for hva de vil gjøre. Det kan hende at noen app-er bør være oppdelt, og at noen bør være en bunt av flere funksjoner. Det er også mulig at app-er til kunder bør være enklere, der app-er til intern bruk har flere funksjoner, sier Johnsen.

En utfordring som gjelder for alle mobil-app-utviklere har også gått videre. Før var utfordringen små skjermer og tilgang til baksystemene.

- Nå er det vel så mye snakk om å ikke skape fullstendig trafikkstormer med å lage for massive kall. Prioritering av funksjon i en app innebærer også at man ikke kan designe det slik at den krever tilgang til alle ressurser ved oppstart. Det går nok greit om man har ti app-er i omløp, men alle må designe som man har ti tusen, sier Israr Khan, som er gruppeleder for Windows Phone utvikling i Cap Gemini.

Som utvikler på den ferske utfordreren Microsoft forbereder han seg i likhet med resten av bransjen på høstens slipp av Windows 8. Samme utviklermiljø for pc og mobil er gigantens opplegg for å gjøre deres OS foretrukket .

- Vi ser en økt interesse fra bedrifter som ser på app-er i sammenheng, slik at mobil, pc og nettbrett skal være varianter av det samme. Forskjellen er hvem som driver dette: Før var det den interesserte nerden i it-avdelingen. Nå initieres dette av topplederne, som vil ha app-er som gjør jobben deres enklere mens de er på farten. Det setter krav til utvikling, sikkerhet og bruk som skiller seg fra tidligere krav, sier Khan.

Han nevner at nye standarder som HTML5 i nettlesere gjør hybrid-app-er mer vanlig. Ikke minst fordi det er billigere å ha dem tilgjengelig på flere plattformer med tilstrekkelig dynamisk innhold.

- Det betyr ikke at plattform-app-ene forsvinner helt. Det er fortsatt raskere å lage en app fra bunnen av som plattform-app. Og selv om dynamikken i HTML5 er bra, er det fortsatt flere muligheter i Silverlight og dedikerte verktøy, forteller Khan.

Enterprise