- IBM forgiftet innbyggerne

- IBM forgiftet innbyggerne

Drøyt 90 innbyggere i staten New York går til sak mot IBM for omfattende og helseskadelig forurensing.

En gruppe på over 90 privatpersoner anla 3. januar sak mot IBM. Personene, som er beboere i den lille byen Endicott i delstaten New York, hevder at selskapets fabrikker i nærområdet har bidratt til omfattende sykdom i befolkningen etter mange tiårs produksjon med miljøskadelige stoffer.

IBM produserte datamaskiner, kretskort, integrerte kretser og lignende varer ved fabrikken i Endicott i perioden 1924 til 2002. Personene som nå har gått til sak mot IBM, mener at selskapet ikke har vernet innbyggerne godt nok mot bruken av giftige kjemikalier i produksjonen.

Forgiftet grunnvann

Blant stoffene som ifølge søksmålet var i bruk på Endicott-fabrikken var "mange millioner liter industri-kjemikalier, derunder trikloroetylen (TCE), tetrakloroetylen (PCE), trikloroetan (TCA), benzen og triklorotrifluoroetan (Freon 113)". Endicott-fabrikken ble senere solgt.

Søksmålet peker på at en rekke helseproblemer forsårsaket av forurensing i form av utslipp og lekkasjer av farlige stoffer fra IBM-fabrikken. Stoffene skal ha kommet ut i lufta og jordan og ifølge søksmålet har stoffene også lekket ut i grunnvannet nær husstander og næringsbygninger i området.

Stoffene "smittet og forgiftet miljøet og var giftige for personer som ble utsatt for dem gjennom fordøyelsessystemet, ved å puste dem inn eller ved å få dem på huden" heter det i det 43 sider lange søksmålet.

Nekter ansvar

IBM-talsmann Michael Maloney sier i en uttalelse at søksmålet mangler juridisk og vitenskapelig grunnlag, og at selskapet vil forsvare seg med nebb og klør.

IBM hevder at Endicotts innbyggere blant annet ble tilgodesett med et omfattende program for bedring av grunnvannet allerede i 1979, med utstrakt rensing av giftsstoffer som en del av prosessen.

Ellen Relkin, en av advokatene for innbyggerne som går til sak, hevder at IBMs mottiltak bare delvis har rettet opp noen av skadene.

- Forurensingen har pågått i mange tiår. Det er først nylig det ble oppdaget at stoffene også har trengt inn i husstander og næringsbygninger, sier hun ifølge Computerworld UK.

- Fikk kreft

Innbyggerne, som går til sak sammen med en lokal kirke og en bedrift, mener seg utsatt for alvorlig helserisiko. En av dem hevder at ha har fått nyrekreft som følge av forurensingen

Ifølge advokaten har IBM visst om at stoffene som ble sluppet ut i luft, vann og jord kunne være skadelige i lang tid. Hun vil søke å oppnå erstatning for sine klienter, men det er ikke nevnet noe konkret beløp så langt. Advokatene vil ha saken opp for en jury.

Les om:

Enterprise