Idretten skal bli grønnere

Idretten skal bli grønnere

Konsulentselskapet ÅF har inngått en fireårsavtale med Idrettsforbundet.

Idrettsforbundet har inngått en fireårsavtale med konsulentselskapet ÅF om rådgivning og bistand på veien mot mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger. ÅF har også fått rollen som ”Green Advisor” for olympiske komiteer i flere land. Avtalen er en del av en internasjonal satsing der de olympiske komiteene i Sverige, Norge, Finland og Sveits knytter til seg ÅFs kompetanse. I praksis betyr avtalen at ÅF blir en viktig rådgiver for idretten i spørsmål som omhandler miljø, energieffektivisering og bærekraftig utvikling.

- Vi har så vidt begynt en prosess der vi ser på egen kjernevirksomhet i et miljøperspektiv. Dette samarbeidet vil kunne være en start på ytterligere spennende partnerskapsløsninger til det beste for idretten, samfunnet og for miljøet, sier miljøansvarlig i idrettstyret Camilla Haugsten.

Forbundet har som mål å utarbeide en miljøstrategi for norsk idrett i løpet av 2010. Spørsmål om energieffektivisering i anlegg og arrangementer kan bli sentrale elementer i samarbeidet.

- De olympiske komiteene har et tydelig fokus på bærekraftige løsninger. Vi ser frem til fire år i samarbeid med en partner som tydelig vil satse på bærekraftige løsninger for fremtiden, sier Tore Fredriksen.

Enterprise