Ikea vurderer outsourcing

Ikea vurderer outsourcing

Den svenske møbelgiganten vurderer å overlate store deler av sin it-virksomhet til andre.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Ikea vurderer outsourcing av en storre del av sin it-virksomhet til eksterne leverandører, og er nå i gang med et prosjekt for å kartlegge mulighetene som finnes.

ett appliksjonshåndteringen. ut Skagne, i ifølge for et se prosjekt legge å år, pågå sier - Monica Prosjektet IT24. på for har IT-sjef skal startet Vi hos å Ikea mulighetene

er berøre har samtlige virksomhet. om vil i Ikea sin dag konsernovergripende, land og fem … IT-avdeling teller lag Ikeas hvor Prosjektet

Les om:

Enterprise