Ikea vurderer outsourcing

Ikea vurderer outsourcing

Den svenske møbelgiganten vurderer å overlate store deler av sin it-virksomhet til andre.

Ikea vurderer outsourcing av en storre del av sin it-virksomhet til eksterne leverandører, og er nå i gang med et prosjekt for å kartlegge mulighetene som finnes.

- Vi har startet et prosjekt for å se på mulighetene for å legge ut appliksjonshåndteringen. Prosjektet skal pågå i ett år, sier Monica Skagne, IT-sjef hos Ikea ifølge IT24.

Prosjektet er konsernovergripende, og vil berøre samtlige fem land hvor Ikea har sin virksomhet. Ikeas IT-avdeling teller i dag om lag 1300 personer, hvor 700 arbeider med applikasjonshåndtering. Skagne sier til avisen at det ikke forelligger planer om oppsigelser som følge av prosjektet.

Det er heller ikke kjent hvilken verdi en slik avtale har.

Les om:

Enterprise