Indere danker ut IBM og Accenture

Indere danker ut IBM og Accenture

IBM, Accenture og EDS må gi tapt for de indiske utfordrerne Tata, Winpro og Infosys innen 2011, spår Gartner.

De nye stormaktene innen it-tjenester har røttene sine i India, spår analyseselskapet Gartner.

Ifølge Gartner vil Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Technologies og Wipro Technologies, som omtales som "India-3", overta markedet fra de tradisjonelle storhetene. Det betyr at IBM, Accenture og EDS må passe seg for å ikke bli forbigått av de indiske utfordrene som mega-leverandører av it-tjenester.

De tradisjonelle mega-leverandørene har fremdeles et godt tak på markedet, men hvis utviklingen fortsetter vil de miste tetposisjonen for strategiske tjenesteavtaler i 2011, målt i omsetning. Som en del av denne utviklingen vil de tre India-baserte selskaper i økende grad kapre mega-kontraktene foran nesa på de tradisjonelle leverandørene.

- De kommende mega-leverandørene har hatt en dramatisk fremgang de siste årene, og har mer enn doblet omsetningen de siste fire årene. I 2007 hadde de 2,6 ganger omsetningen fra 2004. Med denne vekstraten har disse nye selskapene fått flere milliarder dollar i omsetning, sier Partha Iyengar, regional forskningssjef i Gartner.

Nye utfordringer

Det er spesielt på fire områder de nye leverandørene har fremhevet seg, ifølge Gartner. De har godkjent prosesshåndtering, personalpolitikk i verdensklasse, leverer høykvalitetstjenester til en lav pris og en god deling av kunnskap over hele verden.

Det bunner i at de tre selskaper i India-3 har investert kraftig og markedsført seg godt. De har hatt en personalpolitikk som har ført til at de har bygget opp en arbeidsstyrke på 30 000 kvalifiserte ansatte. I tillegg har de klart å levere gode prosesser relativt billig. Dermed kan de levere god kvalitet, noe som flere i markedet har skjønt. Slik har de vokst frem til å bli en del av den eksklusive gruppen med mega-leverandører, og kan de true de eksisterende markedslederne.

Samtidig påpeker Gartner at statusen som mega-leverandør vil gi nye utfordringer, med en rekke farer som kan føre til at India-3 ikke når helt frem. For eksempel er forholdet mellom antallet ansatte og omsetning fremdeles for lineær. For å komme seg til topps må de tre kunne snu utviklingen til en mer kunnskapsintensiv økning av omsetningen, i stedet for kun å bruke mer billig arbeidskraft.

I tillegg må India-3 forberede seg på i økende grad å ta høy-ende oppdrag, og de må ha en stabil strategi overfor aksjonærene.

- Vi ser sterke tegn på at de tre selskapene som omtales som India-3 kan bli de neste store it-leverandørene. Men for å få det til må de tre holde koken, og kunne tilpasse seg de nye behovene som kundene vil ha de kommende årene, sier Iyengar.

Enterprise