Indere redder Accenture Norge

Indere redder Accenture Norge

1000 folk i Norge og 300 i India, sikret Nils Øveraas rekordomsetning.

Accenture pleier ikke på eget initiativ å utlevere lokale regnskapstall, men for 2009 gjør de unntak for å vise hvor landet ligger.

Accenture Norge har i sitt regnskapsår 2009 omsatt for 1,72 milliarder, en ny personlig rekord. Det er en økning på 8,8 prosent fra fjoråret. I tillegg har bedriften klart å skvise driftsmarginen, slik at driftsresultatet er økt med 20 prosent.

Det har vært et konkurransemessig utfordrende år, medgir administrerende direktør Nils Øveraas.

- Vi har klart å kompensere økt prispress i markedet med en betydelig økning i bruk av utviklingsressurser, spesielt utviklere i India, sier han.

Flere indere

For tiden teller Accenture Norge 1000 ansatte. Fremover vil Øveraas skaffe mer folk. Han er ute etter folk innen området sikkerhet, Information Management, testledere, Oracle, tekniske arkitekter og utviklere med 3 til 6 års erfaring. Han forteller at det er spesielt underskudd på sistnevnte.

- Ting har endret seg litt. Bruk av Scrum og smidig utvikling krever folk med litt lengre erfaring, det tar litt tid å få de yngste opp i full fart, sier han.

I India har de økt staben til 300 personer på de sentrene som leverer på norske prosjekter, som er en dobling fra 2008.

- Dette er første året vi virkelig har sett en stor økning i bruken av offshore. Tidligere har det vært spesifikke bransjer som har offshoret, slik som telekom-bransjen som var tidlig ute. Men i fjor fikk vi også inn offentlig sektor, som Altinn og Posten som i betydelig grad utnytter offshoring.

Direktøren tror offshoringen har vært viktig i å vinne de beinharde anbudskonkurransene.

- Jeg har jobbet i bransjen i mer enn et kvart århundre, og det har sjeldent vært skrevet så mye tilbud som siste halvåret. Det er tøffe krav til leveranser, mange aktører på banen og en tøff lokal konkurranse med mange som er med i tilbudsprosessen, sier han.

- I 2010 og årene fremover blir det viktig å ha god balanse mellom kundekontakt og leveranser lokalt og bruk av ressurser fra globale sentre.

Troen på 2010

Fremover vil selskapet blant annet satse mer inn mot helsesektoren Øveraas tror det vil komme et taktskifte innen helsesektoren som vil sette Norge på kartet innen eforvaltning.

- Alt innen helseområdet vil trekke mye i tiden fremover. Alt fra store nasjonale programmer til lokale løsninger. Der og andre steder etterspørres det for vår del det ofte en kombinasjon av rådgivningstjenester og rene it-tjenester. Der har vi en fordel, ettersom vi har et bredt nedslagsfelt, sier han.

Av andre ting som er på gang, forteller Øveraas at det ser ut til at Microsoft nærmer seg Oracle og SAP på ERP-markedet.

Direktøren tror også nettskyen vil komme i sterkere grad fremover, at samhandlingsløsninger vil fortsette å oppleve vekst, samt at løsninger relatert til it-miljø vil vokse – mye på grunn av klimatoppmøtet i København i desember.

- Det er en del større løsninger på miljøsiden, som portalløsninger for hele regioner og byer med alt som går på energieffektivisering, som i datarom, i bygninger og analyser hjemme oss folk, sier Øveraas.

Alt i alt har han troa på inneværende år. «Tilfanget av oppdrag gjør at vi anser virksomheten å være godt tilpasset forventet utvikling i etterspørsel,» skriver selskapet i sin årsrapport.

- Vi har et positivt syn på 2010, for vår egen del i alle fall. Det vil fortsatt være en kombinasjon av økt rekrutteringsbehov lokalt med utvidet bruk av offshore på de store utviklingsprosjektene – men også de mindre, konkluderer Øveraas.

Hva synes du om at stadig flere velger å legge utvikling til utlandet? Si din mening under!

Enterprise