India ødela for Telenor

India ødela for Telenor

Telenor omsatte for 98,5 milliarder i fjor. Men forrige kvartal endte to milliarder i minus.

Det norske teleselskapet Telenor har hatt en tøff uke etter at alle selskapets indiske lisenser ble trukket tilbake. Det medførte en gedigen nedtur for Telenor-aksjen.

I dag presenterer Telenor sine kvartalstall for avslutningen av 2011. Det er hyggelig lesning for alle som har investert penger i selskapet. Det viser seg at Telenor er et av Europas raskest voksende teleselskaper.

- Resultatene i 2011 bekrefter nok en gang Telenors posisjon som et av Europas raskest voksende telekomselskaper, med en organisk vekst på syv prosent både for kvartalet og året. Vi fikk 29 millioner nye mobilabonnement i 2011, hvorav syv millioner i fjerde kvartal, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, i en pressemelding.

I fjerde kvartal 2011 var Telenors driftsinntekter 25,4 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på syv prosent. Ebitda før andre poster var 7,4 milliarder kroner.

For hele året 2011 hadde selskapet driftsinntekter på nesten 98,5 milliarder kroner.

Likevel ble resultatet for siste kvartal ødelagt av nedskrivninger i India. Dermed blir nettoresultatet minus på 1,94 milliarder kroner, ned fra 3,44 milliarder kroner i pluss samme kvartal i 2010.

Drivere

- Konsernets vekst er drevet av sterk kundevekst i våre asiatiske virksomheter og økende etterspørsel etter datatjenester. Resultatene fra den norske virksomheten er påvirket av høye markedsaktiviteter dette kvartalet, for å øke hastigheten på migrering til nye prisplaner, sier Baksaas.

Om den indiske satsningen i Uninor sier Baksaas at han forventer en rettferdig behandling, og håper å få muligheten å fortsette virksomhet i landet. Telenor vurderer også ytterlige investeringer.

- Den positive utviklingen i Uninors drift gjennom året fortsatte i fjerde kvartal, og vi er nå anerkjent som en voksende aktør i det indiske markedet. Dommen som nylig ble avsagt i indisk høyesterett om å kansellere alle mobillisensene som ble utstedt i 2008, straffer Telenor for hendelser som fant sted før vi gikk inn i India. Vi jobber for å beskytte våre investeringer på alle mulige måter, og vil vurdere alle muligheter før eventuelle ytterligere investeringer. Vi forventer en rask og rettferdig behandling fra indiske myndigheter, sier Baksaas.

Mer datatrafikk

Ifølge Baksaas må Telenor nødt til å sette av penger til infrastruktur. Smarttelefoner og nettbrett skrur opp bruk av datatrafikk enormt.

- Vi investerte betydelige beløp gjennom året for å levere nye og forbedrede tjenester til våre kunder, og for å legge til rette for den sterke veksten i datatrafikk. Vi er sikre på at moderniseringen av infrastruktur vil forbedre effektiviteten og være fordelaktig både for våre kunder og miljøet, sier Baksaas.

Baksaas tror at Telenor kan fortsette med veksten i 2012.

- Vi er trygge på at Telenor-konsernet vil oppleve ytterligere vekst og sterke resultater i 2012 gjennom å utnytte våre markedsposisjoner, menneskelige ressurser og muligheter, sier Baksaas.

Les om:

Enterprise