- Ingen bedring for outsourcing i år

- Ingen bedring for outsourcing i år

Norske kunder outsourcer stykkevis og delt. Prisene faller.

Det norske outscourcingsmarkedet for it falt 2,4 prosent i 2009 og det forventes en beskjeden økning på 0,8 prosent i år, viser ferske tall fra analyseselskapet IDC.

- Dette er en effekt av få nye avtaler og reforhandlinger som har senket prisene, sier Nils Molin i IDC.

Ser ingen bedring

Terje Mjøs, som er sjef for nye EDB Ergogroup, forteller at han kjenner seg igjen i fjorårets nedgang. Han har imidlertid ikke sett noen antydning til bedring i markedet, selv om IDC estimerer en liten vekst i inneværende år.

- Det har lenge vært sagt at outsourcing er motsyklisk og dermed øker i tøffe økonomiske tider - det har definitivt ikke skjedd denne gangen, sier Mjøs og legger til:

- Det er moderate vekstanslag også for Norge fremover, så jeg har ikke enorme forventninger til neste år. En svak optimisme er vel riktig å si.

I første halvår 2010 falt Ergogroups inntekter med fire prosent på drift og infrastruktur. En del av årsaken er lavere pris fra storkunden Posten - etter reforhandlinger i vår.

Mjøs mener det er overraskende få store avtaler ute i markedet og at det er en trend at kundene setter ut biter i stedet for hele it-driften.

Tøffe reforhanlinger

Ifølge Nils Molin er det flere faktorer som bidrar til den svake utviklingen i outsourcingsmarkedet, sett fra leverandørenes side.

Det ene er færre store avtaler. Men også mange reforhandlinger av eksisterende avtaler har presset prisene ned.

- Når en avtale reforhandles faller prisen med typisk 10 til 15 prosent, forteller Molin og legger til at dette gjerne kommer i tilegg til en avtalefestet årlig reduksjon av prisen på tre til fire prosent.

- Maskinvaren blir billigere og mer bruk av virtualisering bidrar også til at leverandørene kan senke prisene. Dermed trengs det nye avtaler for å løfte markedet - og de er det ikke mange av.

Mer krevende kunder

Harald Tellmann i konsulentselskapet ASP Norge kjenner seg godt igjen i bildet både Nils Molin og Terje Mjøs beskriver.

- Leverandørene blir mer utfordret av tøffere kunder som har tydeligere krav og som er svært bevisst på hvor de vil spare penger, sier Tellmann.

Hans klare inntrykk er at kundene har blitt bedre på å differensiere hva de selv kan gjøre og hva de kan få billigere gjennom outsourcing.

- Det er ikke færre som setter ut it-tjenester, men man er bevisst på hva man setter ut og samtidig nøye på at leverandøren har den kompetansen som skal til for å lykkes, sier Tellmann og legger til at ikke bare er basis infrastruktur og drift som settes ut, men også i stadig økende grad applikasjonsforvaltningen - men kjører det da som en egen anskaffelse.

- Vi ser at det blir mer og mer vanlig med en tydelig sourcing-strategi. Det som er spennende, er at stadig flere kunder gjør dette ordentlig, legger Tellmann til.

Les om:

Enterprise