Ingen fest i Software Innovation

Ingen fest i Software Innovation

Negativt driftsresultat i første kvartal og konsernsjef Frode Haugli sliter med danskene.

"Software Innovation utvikler seg i henhold til plan og ser de første resultatene av de operasjonelle tiltakene som er iverksatt. Arbeidet med å rendyrke og fokusere selskapets strategiske retning er igangsatt og vi forventer å se ytterligere resultater av tiltakene i løpet av 2007" , skriver selskapet i en pressemelding.

- I fjor høst lanserte vi en rekke endrings- og forbedringstiltak for å gjenvinne lønnsomheten i selskapet. Vi ser at fokus på å styrke salgsfunksjonen, styrking av prosjektkultur, tydelig fokus på kvalitet, målstyring og kostnadsstyring nå begynner å vise de første resultatene. Vi er godt i gang, men har fortsatt et stykke vei å gå, sier konsernsjef Frode Haugli.

LES OGSÅ: Software Innovation kjøper SaveIT

Software Innovations omsetning vokser med syv prosent og lisenssalget øker med 20 prosent. Resultatet er fortsatt i minus, men er i henhold til forventning. Sekvensielt viser resultatene en forbedring av topplinje og bunnlinje fra forrige kvartal. I første kvartal omsatte SI for totalt 115,4 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) endte på minus tre millioner kroner.

Tar over Danmark

Aktivitetene i Norge viser klar fremgang, i Sverige er situasjonen tilfredsstillende, mens utviklingen i Danmark er svak.

Grunnet svak utvikling i Danmark, er det enighet med administrerende direktør Jakob Truelsen om nødvendigheten av et lederskifte. Frode Haugli vil umiddelbart ta over som leder av den danske organisasjonen inntil ny leder er på plass.

I tillegg til operasjonelle forbedringer, har Software Innovation det siste kvartalet jobbet med å implementere de varslede strategiske grepene. I løpet av året skal markedsposisjonen fokuseres, produktporteføljen spisses og forretningsmodellen rendyrkes.

Haugli peker på kjøpet av SaveIT, avvikling av virksomheten i Nord-Amerika og en tydeliggjøring av et sterkere samarbeid med ledende partnere som eksempler på dette.

Fra 1. juli blir selskapet også rendyrket i et programvarehus og et konsulenthus som skal samarbeide tett, men som også kan arbeide uavhengig av hverandre.

- 2007 blir et omstillingsår og vi har fortsatt mye hardt arbeid foran oss - både strategisk og operativt. Men vi har startet reisen mot målet: å bli Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter, sier konsernsjef Haugli.

LES OGSÅ: Vil rendyrke Software Innovation

Les om:

Enterprise