- Ingen kutt i it-satsingen

- Ingen kutt i it-satsingen

Fornyingsminister Heidi Grande Røys er fornøyd med det hun kaller et kutt-fritt statsbudsjett.

Samordning av offentlig ikt-politikk har gått fra 50,8 millioner kroner i år, til 17,4 millioner i statsbudsjettet for 2009. Med tanke på statsråd Heidi Grande Røys' storsatsing på felles ikt-politikk, kan dette virke noe pussig.

- Det er ingen kutt i årets budsjett, sier Grande Røys til Computerworld.

Årsaken til at tallene likevel ser lavere ut på enkelte fronter, er at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arver departementets arbeidsoppgaver. Dette er forklaringen på at bevilgningen til samordning av ikt-politikk har gått tilbake med 34,4 millioner kroner i årets budsjett.

Pengene har altså ikke forsvunnet, de har gått til Difi.

- Difi har fått tilført mange ikt-prosjekter som før lå under Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), blant annet elektronisk postjournal, elektronisk id og tilskudd til internasjonalt ikt-samarbeide, sier Grand Røys.

- FAD hadde ikke et eget direktorat før Difi ble opprettet, og derfor flytter vi oppgavene dit nå.

- I bredbåndsmål

- Du sier det ikke kuttes, men hva med de ti millionene i bredbåndstilskudd i årets budsjett som har forsvunnet i neste års budsjett?

Les også: IKT-Norges Per Morten Hoff slakter bredbåndsstopp

- Vi har i prinspippet kommet i mål, og har kvittert ut det som står i Soria Moria. Vi kunne brukte penger på fiber, større kapasitet og så videre, men det får bli en jobb som må tas i forhandlingene om Soria Moria II. Noen er på internett via fiber, noen via mobilt bredbånd, og dermed er alle oppe på en minstestandard. Vi vil følge opp arbeidet, men har ikke bevilgninger på 2009-budsjettet. Det har derimot Kommunal- og regionaldepartementet, sier Grande Røys.

Pengeboom til e-id

Statsråden uttrykker glede over å på budsjettpapirene har en firedoblet satsning på elektronisk id, fra 20 millioner til 80 millioner.

- Vi skal ha nok penger på oppgaven neste år, og vil også bruke en del egne penger. Elektronisk id er som byggeklosser, vi bygger stein for stein. Vi blir ferdig med det vi har sagt vi skal bli ferdig med innen 2009. Nasjonalt id-kort blir en stor sak i 2010. Vi blir jo ikke ferdig da, men kjenner jeg folket rett vil de være nysgjerrige på kortet. Dess flere tjenester som er tilgjengelig på nett, jo mer interessant er kortet for folk, og dess mer utrulling blir det. Det vil få staten til å satse mer digitalt.

Grande Røys innrømmer at det kan bli vrient å få privat næringsliv med på leken.

- Men det er ris bak speilet. Ser de ikke interessen fra den enkelte innbygger vil det bli en konkurrent for dem. De har valget, sier hun.

Glad for The Gathering og flau over regjeringen.no

Grande Røys er også fornøyd med pengene som brukes på Regjeringen.no.

- Det er litt pinlig at det å se en pressekonferanse på nettsiden skal være avhengig av hvilken programvare du har. Vi skal lage siden mer funksjonell. Det er ikke det at vi skal være så fancy, men vi skal nå ut. Vi har noen utfordringer med å komme ut til folket, ifølge en kommende Sintef-rapport. Vi når ikke ut til folk som ikke har en spesiell interesse av å surfe Regjeringen.no til daglig.

Grande Røys hyller finansminister Kristin Halvorsen i saken om datafestivalen The Gathering. Festivalen risikerte å måtte betale millioner av kroner i moms.

- Grunnen til at de måtte betale skatt er at loven henger etter med alt som har med data å gjøre. Det vi gjør nå er å endre loven til en samlebetegnelse om deltakere som deler interessen for data. Man tar over seg at det er en ny tid. Slike arrangementer med dataspill eller kreative konkurranser som grafikk, programmering og så videre vil få monsfritak. Det vil også gjelde rollespill. Jeg er glad for at finansministeren endrer loven, sier hun.

Ut over det er ministeren fornøyd med å se at det investeres it-penger i andre deler av regjeringen.

Blant annet i forksning, i Altinn og sågar i Landbruks- og matdepartementet, som åpner pengeboka for elektronisk sporing av mat.

Enterprise