Insourcer for å spare penger

Insourcer for å spare penger

IT-SJEFEN: Arne Bjørn Mildal hos Løvenskiold Handel har gått andre veien enn de som outsourcer.

-- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

-- Budsjettet for neste år tar mest tid akkurat nå. Etter mange oppkjøp de siste årene jobber vi med å samle flere ulike erp-løsninger inn på en felles erp-plattform. Valg av fremtidig løsning er nok den viktigste avgjørelsen vi tar på lang tid. Etter flere forprosjekter må vi nå forholde oss til en markedssituasjon som fører til at vi foreløpig utsetter et hovedprosjekt i seks måneder for å se an markedsutviklingen. Fokus blir nå på de kortsiktige gevinstene vi kan få med å utnytte dagens it-løsninger bedre.

-- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

-- Vi er ganske Microsoft-tro i vårt selskap. Dette er naturlig da vi allerede kjører erp-løsninger fra Microsoft med tett integrasjon mot andre Microsoft-produkter. Vi har noen få Linux-maskiner som er knyttet til vår nettverksdrift.

-- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

-- Vi har de siste årene valgt å insource nesten all it-drift, etter å outsourcet lenge. Her har vi nok gått mot strømmen. Vi var ikke særlig fornøyde med tjenestene vi fikk levert, og mente at dette skulle vi klare bedre selv. Etter at beslutningen var tatt, valgte vi å ansette våre egne folk og bygge opp egen infrastruktur. Etter et omfattende prosjekt har vi redusert it-kostnadene, pluss at vi nå gir en mye bedre oppfølging av våre brukere. Våre interne kundetilfredshetsmålinger viser at å ha en servicedesk internt har vært et skikkelig løft for brukerne.

-- Hva bruker du mest tid på i jobben?

-- Det går mye tid til planlegging, tilrettelegging og oppfølging av prosjekter og aktiviteter i egen avdeling, samt å trekke de store linjene. Jeg snakker mye med andre deler av forretningen vår for å legge felles planer og forankre våre prosjekter. En del tid går også med til leverandørmøter. Som medlem av ledergruppen blir det også mange aktiviteter som ikke direkte har så mye med it å gjøre, men som gir god bakgrunn for å prioritere våre aktiviteter.

-- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

-- Ja. For en tid tilbake var det litt for ofte vi så skjermbilder fra slike nettsamfunn på skjermene i enkelte av våre varehus.

-- Hva bruker dere mest penger på i år?

-- Vi har brukt mye på å bygge opp nye datarom med tilhørende infrastruktur, nå som driften har blitt insourcet igjen. Vi eide de fleste lisenser fra før, men alt annet har vi måttet etablere fra grunnen av. En del penger har også gått til prosjekter som skal forbedre funksjonaliteten i de fagsystemer vi tilbyr våre brukere.

-- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

-- Det kunne være spennende å høre hva gamle kolleger i Netcom driver med om dagen, så stafettpinnen går videre til it-sjef i Netcom, Bjørn Tore Gullord

Les om:

Enterprise