Integrerer og bryter opp

Integrerer og bryter opp

Mens IBM, Oracle og VCE leverer komplette damaskinløsninger søker Cisco og EMC å utnytte integreringen mot alternative leverandører.

I 2009 introduserte Cisco UCS (Unified Computing System). I april lanserte Cisco tredje generasjon, Cisco UCS B200 Blade Server.

Til forskjell fra konkurrentene består Cisco UCS av en tett integrert løsning av datamaskiner og nettverk.

Grunnlag for skyen

UCS er resultatet av prosjekt California hvor Cisco definerte behovene for å legge grunnlaget for skytjenester, enten private eller kommersielle. Cisco lar Intel definere datamaskinutviklingen. Selv er det bedre integrerte nettverksløsninger Cisco konsentrerer seg om. Det er kombinasjonen som skal gi fortrinn.

Bladmaskinene UCS B200 kobles til en Fabric Extender 2200 som igjen tilkobles Fabric Interconnect 6200 som inneholder Ciscos administrasjonsverktøy UCS Manager, og har tilkoblingsmuligheter for lagringsnett, lokalnett og fjernnett. Ethernet og Fibre Channel i alle avskygninger leveres, spesielt FCoE (Fibre Channel over Ethernet).

Den nye generasjonen UCS gir opptil åtte ganger så mye minne og fire ganger så mye inn/ut-kapasitet som forrige generasjon. Da inkluderes også generelle datamaskiner, Cisco C200 M3 Rack server, som kanalen selger på vegne av Cisco.

- Vi har levert UCS til mer enn 11.000 kunder. Den nye generasjonen UCS leverer vi nå, sier Nils-Ove Gamlem, partneransvarlig for Island og Norge i Cisco.

Total løsning

For å få en total datamaskinløsning allierte Cisco seg med Vmware og EMC for Vblock eller Vmware og Netapp for Flexpod.

På grunn av UCS, Vblock og Flexpod er Cisco blitt en av de viktigste leverandørene til datasentraler.

Disse løsningene er et tilbud for skyleveranser, hvor gode, er avhengig av administrasjonsprogramvaren. På dette området vil kampen om interessen stå de nærmeste årene. Cisco er åpen for andres administrasjonsprogramvare, eksempelvis fra BMC Software.

- Cisco selger konvergerte systemer som smelter sammen en rekke teknologier inkludert servere, lagring, sikkerhet og nettverk som gjør det enklere å tilrettelegge og administrere, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco.

Men det er krevende å selge de moderne stormaskinene. De fleste virksomhetene er ikke forberedt til å forstå og nyttiggjøre seg disse nye integrerte maskinene som er skikkelig sammensnekrete med datamaskiner, lagringsteknologi, nettverk, maskinmiljø, virtualisering, database, sikkerhet og administrasjonsteknologi.

Derfor er det få miljøer i Norge som foreløpig vet hvordan de skal håndtere disse stormaskinene, eller Fabric Computing som analysefirmaet Gartner kaller dem.

Skifter ikke

- Realiteten er at kunder har sine fortrukne partnere. De skifter derfor ikke uten videre ut datamaskiner, nettverk og lagring på bekostning av en totalløsning. I land hvor man ikke har kommet langt på virtualisering er det mer naturlig å gjøre det, sier Leif B. Paulsen, viseadministrerende direktør i kompetanseselskapet Move.

Move jobber for å integrere og forbedre kundenes eksisterende løsninger. Hvor det er naturlig vil en total datamaskinløsning eller deler av en, bli tilpasset.

Evnen til å være en del av en total damaskinløsning samtidig som delen kan foretrekkes i andre konstellasjoner er derfor et fortrinn for de som fortsatt vil benytte sine favorittleverandører.

EMC har introdusert VSPEX som er lagring for enkel og effektiv tilkobling av kundens foretrukne datamaskiner, eksempelvis fra Fujitsu. Målet er en litenprivat sky eller motor for virtuelle pc-er basert på Citrix eller Vmware.

VSPEX er et resultat av integreringen i Vblock og kommer i et kabinett for integrering med kundens foretrukne datamaskiner og nettverk som ved ferdig integrering, gir en ytelse på 50 – 250 virtuelle maskiner.

En variant er å virtualisere brukernes pc-er hvor det kun er skjerm og tastatur på pulten. Det sparer lisenser og forenkler programvareforbedringer.

Nytt alternativ

Enda en leverandør prøver å skape oppmerksomhet, AST Modular. AST var for mange forbundet med pc-er. AST Modular forbindes effektive kjølesystemløsninger for datasentraler.

Thor Datasenter på Island benytter datasenterkjøling fra AST Modular i form av Containere for å huse et av Operas datasentre basert på datamaskiner fra Dell.

Nå forsøker AST Modular å friste med Privat Cloud Box. Det et kabinett med kjøling kombinert med datamaskiner og tilkobling fra Dell, virtualisering fra Citrix med Xen Server, operativsystemer i form av Linux, Microsoft Windows Server og Oracle Solaris og administrasjon i form av AST Modular Cloudtimizer.

- Kundene kan velge lagring. En typisk leverandør vil kunne være Nexsan, sier Erik Vennemoe, nordisk salgs og markedsdirektør i AST Modular.

Les om:

Enterprise