Intel satser på sola

Intel satser på sola

Prosessorkjempen starter opp Rec-konkurrent.

Intel planlegger å etablere et nytt selskap, Spectrawatt, som skal utvikle solenergi og produsere solceller.

Intel vil overføre all teknologi relatert til å konvertere sollys til energi til det nye selskapet, og vil selv stå for første runde med investeringer. Intel skal inngå i et konsortium med flere andre selskaper, derunder et datterselskap tilhørende Goldman Sachs Group, Solon AG og PCG Clean Energy and Technology Fund (CETF), der Intel bidrar med 50 millioner dollar.

Lavere kostnader

Spectrawatt skal i gang med produksjon og teknologiutvikling senere i år. Intel forventer at selskapet vil ha produkter klare til sommeren 2009. Selskapet skal både utvikle avansert solenergi-teknologi og forbedret produksjonteknologi med lavere kostnader som siktemål.

Det er fortsatt dobbelt så dyrt å produsere solenergi som kommersielt omsettelig elektrisitet, ifølge Intel, som påpeker at lavere produksjonskostnader er essensielt dersom produksjon av solenergi skal fortsette å vokse med 30-40 prosent i året.

Spectrawatt skal ledes av Andrew Wilson, tidligere leder av Intel-divisjonen New Business Initiatives, melder Intel.

Les om:

Enterprise