iOS og Android blir mer like

iOS og Android blir mer like

Apple kritiserer Google for å ha «tyvlånt» funksjoner fra iOS til Android, men mye tyder på at begge leire liker å kopiere hverandre.

Det svenske IDG-magasinet M3 har laget en oversikt over likheter og ulikheter mellom nye Android 4.0 og Apples iOS 5. Her er fire funksjoner hvor Apple og Google helt tydelig har latt seg inspirere av hverandre.

Varslingsfeltet

Da Apple lanserte iOS 5 innførte de et nytt varslingsfelt som dukker opp øverst på skjermen. Dette er noe Android har hatt helt siden starten. Ved å dra fingeren nedover fra toppen av skjermen vises varslinger om blant annet nye sms-er, tapte anrop og meldinger fra apper. I Android 4.0 er varslingsfeltet forbedret, slik at du kan få frem varslinger selv om skjermen er låst, og du kan også fjerne enkeltvarslinger ved å sveipe dem mot høyre.

Skjermdumper

Det har alltid vært enklere å lage skjermdumper på en iPhone enn på en Android-telefon. Mens iPhone-eiere bare har kunnet trykke inn hjem-knappen og av-knappen samtidig, har Android-eiere vært nødt til å enten «roote» telefonen eller installere utviklerverktøy på pc-en. I Android 4.0 kan man endelig ta skjermdump på en enklere måte, ved å trykke inn volum- og strømknappen samtidig – ganske likt iOS.

Maskinvareaksellerasjon

Brukergrensesnittet på mange Android-telefoner virker ikke like kjapt og responsivt som på en iPhone. Årsaken er at prosessoren alene har håndtert brukergrensesnittet. I Android 4.0 brukes grafikkprosessoren til å gi et brukergrensesnitt som skal være like raskt som iOS.

Mapper

I Apple iOS kan du organisere apper i mapper ved å dra ikonet til en app over ikonet til en annen app. Mappen opprettes da automatisk. I Android 4.0 gjøres dette nå på nesten nøyaktig samme måte.

Enterprise