It-budsjettene øker i 2013

It-budsjettene øker i 2013

Norske it-sjefer tror på vekst i it-budsjettet og flere ansatte i it-avdelingen. Se tallene fra Computerworlds ferske undersøkelse!

- Optimismen blant de norske it-sjefene.er det mest interessante. Men det er også interessant å se at it-sjefene har styrket sin stilling når it-strategien legges, sier Kathrine Steen Andersen i Ipsos MMI.

Analyseselskapet har vegne av Computerworld gjennomført en undersøkelse blant 300 ledere, hvor halvparten er toppledere og den andre halvparten it-sjefer.

Svarene viser store forventninger til 2013.

Vekst i it-budsjettet

Det er liten dramatikk å spore i norske it-avdelinger. Ifølge Kathrine Andersen viser undersøkelsen at markedet holder seg godt. Tre av fire it-sjefer forventer et stabilt antall årsverk fremover, men 21 prosent forventer en økning. Og det er bedrifter med store it-innkjøp og over 100 ansatte som i størst grad planlegger flere ansatte.

Når det gjelder hva it-budsjettet går til, er det tydelige at toppleder setter de økonomiske rammene. Men it-sjefen vurderer behov, velger produkt og leverandør.

- Det ser lyst ut for it-budsjettene, sier Andersen.

For fire av ti it-sjefer forventer økte it-budsjetter i 2013. Dette er ifølge Andersen jevnt fordelt over alle bransjer. Og andelen som forventer en økning har gått opp med fem prosentpoeng i forhold til 2010. Videre forventer 39 prosent av de spurte ingen endring, mens 17 prosent gjør seg klar for en reduksjon.

Gjennomsnittlig forventes en vekst på hele 16 prosent i it-budsjettene, da blant de fire av ti som mener de får mer penger.

Jens Petter Mathisen leder CIO.net, som er et nettverk med it-direktører i store norske selskaper. Han kjenner seg igjen i at mange forventer en økning i it-budsjettet, men han synes 16 prosent økning i snitt høres mye ut.

- Det var et overraskende høyt tall. For høyt vil jeg si. Det kan kanskje forklares med at noen få trekker mye opp. Men det rimer med mitt inntrykk at såpass mange forventer en økning, sier Jens Petter Mathisen.

Kompleksitet

Kathrine Steen Andersen i Ipsos MMI sier at it-sfæren synes mer komplisert med nye teknologier, krav fra brukerne og veivalg. For it-sjefene er stadig flere områder viktig fremover. Årets undersøkelse viser at it-avdelingen må følge med på flere teknologier. I 2010 nevnte it-sjefene i snitt 4,8 områder hver, i 2012 har det økt til 5,6 områder i snitt.

Dette er noe Jens Petter Mathisen kjenner seg igjen i.

- Det er en helt klar trend at kompleksiteten øker. It knyttes tettere mot forretningen. Det betyr at it-sjefen og hans avdeling stadig blir en mer integrert del av virksomheten og fokuset er ikke lenger på kabling i datarommet, sier han.

Mens kompleksiteten øker, øker også viljen til å sette ut it-tjenester. I 2010 var det 11 prosent som ville sette ut mer av it-virksomheten, i år er tallet 19 prosent. Og bedrifter med egen it-avdeling vurderer i større grad outsourcing enn andre.

- Når kompleksiteten øker, øker kostnadene. Samtidig er det stadig flere områder som krever oppmerksomhet fra it-direktøren, da blir det naturlig å se på standardisering og det å sette ut tjenester for eksempel i skyen, sier Mathisen.

Mobilitet på topp

De 150 it-sjefene ble spurt om hvilke teknologier og områder de vil ha mest fokus på i året som kommer. I den tilsvarende undersøkelsen fra 2010 var det driftsrasjonalisering som lå på topp, etterfulgt av mobilitet og arkivering. De store bedriftene, med over 200 ansatte, sa de var mest opptatt av Business Intelligence, Itil og Cloud Computing.

I årets undersøkelse er det mobilitet som topper, mens Cloud Computing og Itil fortsatt er viktig for de store. For mindre bedrifter med under 300.000 kroner i it-budsjett er det arkivering som står i fokus.

Hele 70 prosent av it-sjefene sier mobilitet blir det viktigste fokusområdet i året som kommer. Det overrasker ikke Trond Vidar Aske som er it-direktør i Tine.

- Vi har over 700 Ipad-er i organisasjonen og har et høyt fokus på mobilitet. Økt mobilitet støtter oppunder rasjonalisering og økt effektivitet på forretningssiden. Det er et tydelig ønske fra brukersiden å bli mer mobile , sier Aske.

Nummer tre på listen over satsingsområder finner vi virtualisering, også dette området har fått et hopp siden 2010.

- Virtualisering handler enkelt og greit om å bli mer fleksibel. Det gjelder å få opp nye løsninger raskt og derfor har vi jobbet mye med virtualisering de siste årene, sier it-direktøren i Tine.

Om undersøkelsen

Det er fjerde gang Computerworld gjennomfører en undersøkelse blant landets toppledere og it-sjefer. Den første spørringen ble gjort i 2007 og senere i 2009 og 2010. Årets undersøkelse er gjort av Ipsos MMI som har stilt 150 toppleder og 150 it-sjefer en rekke it-spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført september 2012.

Les om:

Enterprise