It-budsjetter vokser og vokser

It-budsjetter vokser og vokser

Store norske virksomheter investerer stadig mer penger i teknologi.

I følge et undersøkelse Synovate har utført for it-konsulentselskapet Steria finner stadig mer penger veien til it-advelingen. Undersøkelsen, som heter “It-sjefens utfordringer”, viser at 26 prosent av de norske it-sjefene har fått økt sitt budsjett med 10 prosent eller mer i år.

63 prosent melder om stort sett uendrede budsjetter.

- Veksten i it-budsjettene fortsetter fra i fjor, og fremstår som sunn. Samtidig ser vi at bare 8 prosent av de norske bedriftene og organisasjonene i undersøkelsen har kuttet i sine budsjetter. Dette er det laveste tallet siden finanskrisen, forteller Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Nordisk trend

Undersøkelsen viser også den samme trenden i Sverige og Danmark, men bare til en viss grad. 17 prosent av større svenske bedrifter har økt sine it-budsjetter med mer enn 10 prosent, mens 9 prosent i stedet har valgt å kutte.

I Danmark har 22 prosent fått mer penger å rutte med. Samtidig kan hele 18 prosent fortelle at de har måttet kutte i budsjettet.

Drift og vedlikehold er fortsatt den største budsjettposten for mange. Nesten fire av ti av de norske virksomhetene bruker over 60 prosent av budsjettet sitt på drift. Svenske og danske virksomheter virker noe mer effektive her, hvor bare tre av ti bruker over 60 prosent på drift.

- Bedrifter som fremdeles bruker store deler av it-budsjettet sitt på drift og vedlikehold har lite spillerom for en konstruktiv og fremtidsrettet it-ledelse. Her er det rom for forbedring, sier Lindgren.

Villighet på toppnivå

I samme undersøkelse kommer det frem at kommunikasjonen mellom it-ledelsen og toppledelsen er veldig god i Norge.

Blant de nær 200 norske virksomhetene som deltok i undersøkelsen sier 64 prosent at ledelsen deres er svært eller ganske villige til å investere strategisk i it. 54 prosent av svenskene og 59 prosent av danskene kan melde det samme.

Økonomien viktig

Når økonomien er bra er det opplagt enklere å få støtte til nye it-prosjekter. Begynner det derimot å gå dårligere med økonomien, så er it-avdelingen ofte et sted hvor det kuttes tidlig. De må gjøre mer med færre ressurser, og det kan være vanskelig å få ansatt flere medarbeidere.

I samme bane er det gjerne når økonomien er dårlig at tydelige kostnadseffektive tiltak som virtualisering og nettsky vurderes mens oppgradering av kostbar maskinpark utsettes eller utgår helt.

Enterprise