It forankret i toppen hos Sparebank 1

It forankret i toppen hos Sparebank 1

IT-SJEFEN: Sparebank 1 er ingenting uten it. Derfor sitter Eivind Gjemdal i konsernledelsen og har sjefens fulle oppmerksomhet.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er todelt: Det aller viktigste er å sikre stabil drift av alle applikasjoner, det er prioritet nummer én. Det andre er å passe på at vi har de riktige løsningene tilgjengelige for kunden, og påse at de prosjektene vi har i vår prosjektportefølje går som de skal.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Begge deler. Ingen har godt av å ha monopol. Vi har gode erfaringer med Linux på serversiden, men vi kjører også Microsoft. Likvel holder jeg en knapp på Linux.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Saliggjørende, av flere grunner: Det er vanskelig å ha egen kompetanse på alle områder. Utfordringen er å ha nok kompetanse internt til å følge opp de man outsourcer til. Hvis man ikke har kontrollen selv, blir man presset av leverandøren. Man kan godt outsource jobben, men aldri ansvaret.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg bruker nok mest tid på ledelse i forhold til hvilken retning Sparebank 1 skal på it-området. Min jobb er hovedsakelig preget av strategi og ledelse av mange dyktige ansatte i Sparebank 1. I tillegg er det fokus på å følge opp viktige hendelser.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det går hovedsakelig mest til drift og forvaltning av det vi har i produksjon. Det utgjør rundt 65 prosent av vårt totalbudsjett. Nummer to er utvikling av nye løsninger.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Jeg sitter i konsernledelsen og har sjefens fulle oppmerksomhet når det gjelder it. I vår næring har vi egentlig kun to fysiske produkter, bankkort og kredittkort, resten er it. Uten it er vi ingenting.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Erik Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Les om:

Enterprise