It-selskaper skyr børsen

It-selskaper skyr børsen

Siden april 2006 er bare to nye it-selskaper notert på Oslo børs. Det ene er kjøpt opp, det andre bygget på restene av Norsk Data.

Trolltechs inntreden på Oslo børs i juli 2006 er den seneste it-noteringen på Oslo Børs. I april samme år ble Dolphin Interconnect notert. Mens det var en vanlig ambisjon blant it-selskaper å gå på børs rundt årtusenskiftet, har trenden snudd tydelig.

Noteringstørken er ikke sammenfallende med noen generell børsutvikling.

- Det har vært uvanlig mange noteringer de siste tre årene, 30 i 2007, 32 i 2006 og hele 46 i 2005. Men bortimot halvparten er i oljesektoren, sier pressetalsmann Tor-Arne Olsen ved Oslo Børs.

Det vanlige er 10-15 børsnoteringer i året, forteller Olsen, som ikke har noen god forklaring på fraværet av it-noteringer.

Store fall

It-selskapene utgjør en liten sektor av de børsnoterte selskapene. Mange av dem er ganske små i omsetning. Bare ni av de 31 it-selskapene ved Oslo Børs har en markedsverdi på over en milliard kroner.

Fallet på børsen det siste året, og særlig etter årsskiftet, er rimelig godt reflektert i kursutvilingien for it-selskapene. Det siste året har bare en håndfull av selskapene hatt en positiv kursutvikling.

Funcom har økt aksjeverdien med 25 prosent, Confirmit med 16,5 prosent og Opera med snaut ti. Telecomputing har gått som en jo-jo i nesten hele perioden siden april i fjor, og ligger såvidt over kursen fra et år tilbake.

Store selskaper som EDB ASA og Tandberg har opplevd dramatiske fall i markedsverdien. EDB var 26. mars verdt 3,780 millarder kroner, som svarer til et fall på 25,8 prosent det siste året. Tandberg, det mest verdifulle selskapet, er verdsatt til 8 milliarder kroner, som er 36 prosent mindre enn for ett år siden.

Stort ansvar

Ifølge Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, har det blitt større tilgang på alternative kilder til privat kapital de siste årene. Det gjør at små og mellomstore ikke alltid må ut i markedet for å hente penger. Det er på mange måter positivt, synes Hoff.

- Det er alltid stas når noen nye bli notert, og oppkjøpskandidater har nok en fordel av å være på børs. Men mange av de nye selskapene er nok litt for små til å skulle komme seg ut og få juling.

Hoff tror de urolige tidene dessuten har skremt mange.

- Det er svært krevende å gå på børs, og de nye kravene til revisjon i Eurosox fra 1. juni gjør det ikke enklere.

Valgte Axess

Et av selskapene med stor vekst for tiden er Porsgrunn-baserte 24SevenOffice, som i fjor sommer ble listet på den nye vekstlisten, Axess. Selskapet vokser fort, men har foreløpig litt for lite omsetning og innfrir ikke kravene fra hovedlisten om til tre kvartaler på rad med overskudd.

- Axess fungerer veldig bra for oss, og gir akkurat den samme tyngden og seriøsiteten som en notering på hovedlisten. Det er et like effektivt virkemiddel for vekst, sier Stain Rustad, administrerende direktør i 24SevenOffice.

Rustad tror det rett og slett er for få selskaper i Norge i den størrelsen som passer for en børsnotering nå.

- Det er dessuten en svært krevende prosess, med regnskapskravene i ISRS og, fra i juni, Eurosox. I tillegg trenger du et solid styre, investorer og et finanshus som kan følge opp noteringen, sier Rustad.

Men media må også ta sin del av ansvaret, mener Rustad.

- Pressen er litt for lite flinke til å skrive om de nye, spennende selskapene. Det er mange av dem og de fortjener oppmerksomhet. Det er jo ofte gjennom at noen skriver om dem at investorer og andre pengemiljøer får høre om selskapene.

Enterprise