It-sjefen beholder makten

It-sjefen beholder makten

Toppsjefene strammer grepet, men norske it-sjefer har fortsatt innkjøpsmakten.

Synovate har på oppdrag fra Computerworld gjennomført en undersøkelse blant it-sjefer og toppledere for å belyse rollefordelingen it-kjøp og beslutninger. Dommen er klar. Tre av fire it-sjefer er meget delaktig når premissene for bedriftens it-strategi skal legges. I tillegg viser også undersøkelsen at 62 prosent av bedriftene har it-sjefen i ledergruppen.

Amanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI mener alle it-sjefene i landet i sterkere grad burde legge premissene for it-strategien.

- Tallet kan nok stemme, men det burde jo vært 100 prosent, sier Andersen.

For selv om en økonomisjef er sterkt involvert i premissene rundt kjøp av for eksempel et nytt erp-system, så er det it-sjefen som får jobben med implementeringen, mener Andersen.

Bekrefter funn

Undersøkelsen ble utført i slutten av juni 2009. 150 it-sjefer og 150 toppledere ble intervjuet. Utvalget ble trukket ut fra et bedriftsregister med mer enn 50 ansatte.

For to år siden gjennomførte Computerworld og Synovate en lignende undersøkelse. Funnene i år er så å si identiske med 2007.

- At svarene er såpass like er i sterk grad med på verifisere tallene, sier Kathrine Steen Andersen i Synovate.

Hun forteller at ved innkjøp av it-produkter er det it-sjefen som i klart størst grad har den avgjørende og endelige beslutningsmyndigheten. It-sjefen er også i stor grad delaktig når premissene for bedriftens it-strategi legges, og vurderer behovet for innkjøp, samt beslutter produktvalget.

Åtte av ti it-sjefer har endelig eller innstillende beslutning om innkjøp av data- og it-tjenester.

Ifølge Steen Andersen skiller årets undersøkelse seg ut på ett punkt. Topplederen ser nå ut til å involvere seg noe mer i it-beslutningene. Les videre på neste side!

Les om:

Enterprise