It-sjefen bestemmer mindre enn før

It-sjefen bestemmer mindre enn før

Færre it-sjefer får plass i ledergruppene i norske bedrifter.

Færre it-sjefer får plass i norske bedrifters ledergrupper, samtidig som et stort flertall av dem er overbevist om at de spiller en viktig rolle for arbeidsgiverens suksess.

Det viser undersøkelsen ”It-sjefens utfordringer”, som er gjort av konsulenthuset Steria i samarbeid med Synovate. Mellom 400 og 500 it-sjefer fra store organisasjoner i Norge, Sverige og Danmark har deltatt i undersøkelsen.

– Utviklingen med færre it-sjefer i ledergruppene kan være uheldig. Riktignok er ikke it et kjerneområde for de fleste virksomheter her til lands, men betydningen av engasjerte it-medarbeidere med god forståelse for bedriftens forretningsutfordringer kan ikke undervurderes, påpeker Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i it-konsulentselskapet Steria.

Svarprosenten I denne undersøkelsen er 20, som altså betyr at bare hver femte person som er spurt, har svart. Lindgren forteller Computerworld at 200-250 av de som har svart er norske it-ledere.

Mot strømmen

I tilsvarende undersøkelse for fire år siden oppga 45 prosent av de norske it-sjefene at de satt i ledergruppen på aller høyeste nivå i sin bedrift. I 2006 hadde andelen falt til 39 prosent, og i år bare er 36 prosent av it-sjefene som sitter i toppledelsen.

LES OGSÅ: Mobilitet inn, outsourcing ut

Utviklingen er helt motsatt i våre naboland. Både i Danmark og Sverige har andelen it-sjefer i toppledergruppene gått opp de siste årene, mens andelen har sunket i Norge.

Hele 47 prosent av de svenske it-sjefene i undersøkelsen opplyser at de sitter i bedriftens toppledergruppe i år, mot 39 prosent i 2006. I Danmark sitter hele 53 prosent av it-sjefene nå i slike ledergrupper, mot 46 prosent for to år siden.

Får ikke plass

Andelen it-ledere som får plass i bedriftenes toppledelse har ligget rundt 50 prosent lenge, mener Peter Gottschalk, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

- Årsakene til at det ikke er flere, er nok sammensatte. Mange har jo satt bort it-funksjonene, og da blir it-lederen mindre viktig for operasjonelle ledelsen. Dessuten har nok flere toppledere i dag god nok innsikt i it-spørsmål til å fatte gode it-strategiske beslutninger, uten at it-lederen nødvendigvis er med i toppledelsen. Dette er et resultat av økt e-business i alle virksomheter, sier Gottschalk til Computerworld.

Likevel er det kanskje slett ikke så verst dersom det stemmer at nesten en av to it-ledere sitter i ledelsen.

- Det er jo en trend nå at bare de med et resultatansvar skal sitte i toppledelsen. I tillegg har andre roller, som kommuniksjon/informasjon og personal, etter at det ble døpt om til HRM, fått større betydning. Finansdirektøren er selvskreven, fordi så mye handler om pengeflytting, og de operasjonelle lederne skal inn. Om man så skal ha en ledelse på seks-sju personer, er det ikke rart hvis det ikke blir plass til it-direktøren.

Viktig uansett

It-lederne mener at de uansett har mye innflytelse. Hele 82 prosent av de norske it-sjefene i undersøkelsen mener at deres avdeling i stor grad bidrar til å forbedre virksomhetens forretningsmessige resultater.

LES OGSÅ: It-toppene er lønnsvinnere

Lindgren viser til undersøkelsen ”Global CEO Survey 2008”, foretatt av konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers blant 1150 toppledere i 50 land. Topplederne ble spurt hva de ser som sitt viktigste konkurransefortrinn. På førsteplass kom evne til teknologisk innovasjon.

Les om:

Enterprise