- It-sjefen må kommunisere

- It-sjefen må kommunisere

Kommunikasjon er viktigere enn dybdeforståelse av it for it-sjefen. Mener finansdirektøren.

Finansdirektøren mener den viktigste egenskapen til en god it-sjef er å kunne kommunisere samspillet mellom teknologi og forretning, ifølge en britisk undersøkelse fra PA Consulting og Harvey Nash.

Kun 53 prosent av finansdirektørene ønsker it-sjefene velkommen i ledergruppen, og kun en tredel mener deltakelsen er et avgjørende bidrag fra it-sjefen. Evnen til å påvirke beslutninger på tvers av ulike organisatoriske roller blir verdsatt like høyt.

- Generelt er evnen til å kommunisere godt med både toppledelse og mellomledelse en forutsetning for å lykkes i rollen som it-sjef, sier Per Flaata i PA Consulting Group.

LES OGSÅ: It-sjefen bestemmer

Mange organisasjoner har i stedet en egen styringsgruppe, fordi man står friere i forholdt til sammensetningen av gruppen, møtefrekvens og agenda. Valget av styringsmekanisme for it avhenger av mange faktorer, som selskapets generelle styringsform, its rolle i selskapet, avhengighet av it i drift og forretningsutvikling, størrelsen på og dynamikken i ledergruppen og ikke minst it-sjefens evne til å kommunisere.

- En diskusjon som kun tar utgangspunkt i om it-sjefen skal sitte i ledergruppen eller ei, blir lite fruktbar. I stedet bør selskapene diskutere hva som er den beste styringsmodellen for it, avslutter Flaata.

LES OGSÅ: En av to i ledelsen

De viktigste egenskapene for en it-sjef er ifølge undersøkelsen fra PA:

1. Kommunikasjon

2. Endringshåndtering

3. Dybdeforståelse av it

4. Påvirkningskraft

Les om:

Enterprise