It-sjefen som ikke vil outsource

It-sjefen som ikke vil outsource

IT-SJEFEN: Lars Moe har 900 studenter og én under seg på it-avdelingen. Men outsource vil han ikke.

Hvem: Lars Moe

Hvor: Det teologiske Menighetsfakultetet

Hva: Høyskole

Antall ansatte: 100 ansatte, 900 studenter. To på it-avdelingen.

Omsetning: Statstilskudd på 59 millioner kroner

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å holde driften og alt av oppdateringer - ikke minst av seg selv - i gang. Det er en konstant utfordring. Å få alle til å bli fornøyde med utskrifter, kan også være utfordrende. Det fungerer greit, men det kan være noe vi skal ta tak i fremover.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi bruker stort sett kun Linux på serverne våre. Klientene er jo stort sett på Windows da, det skal vi ikke nekte for. Helt personlig trives jeg jo med Ubuntu-Linux. Det er det jeg bruker selv.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- I og med at vi ser veldig nyttei å gjøre ting innomhus, bruker vi mye open source. Vi ser ikke enorm lønnsomhet i å outsource for mye. Da kan vi heller fintilpasse det vi trenger til eget bruk. Kopimaskindrift og telefonsentralen er outsourcet, og den elektroniske læringsportalen drifter Uninett.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det blir en del papirflytting. Ellers så er det konfigurasjoner, litt programmering og skripting - og sånne ting.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Det er fritt fram. Vi er ganske liberale. Brukerne våre er snille også, da. Det dreier seg mer om å få folk til å faktisk bruke nye teknologier.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er en del lisensavtaler som er den største utgiftsposten. Det er dårlig med budsjett for nye investeringer i år. Pengene går heller til skift av vinduer på bygget og slikt.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Vi går over til naboen: Robert Hauan ved Musikkhøyskolen.

Enterprise