It-sjefen er strategisk viktig

It-sjefen er strategisk viktig

Mer tid til strategi, analyse og BI preger it-sjefenes arbeidsdag.

IBM har nå gjennomført sin globale it-sjef-undersøkelse for 2009.

Gjennom intervjuer med 2500 it-sjefer verden over, hvorav 92 var nordiske, har selskapet forsøkt å finne ut av hvordan it-sjefene jobber nå i krisetiden.

Åtte av ti it-sjefer sier at de "best kan bedre konkurransedyktigheten gjennom teknologi for analyse og business intelligence". De nordiske it-sjefene skal være enige med resten av verden om dette.

- It-lederen må i stadig større grad understøtte hele den operative driften av selskapet, ikke bare de tradisjonelle støttefunksjonen, sier administrerende direktør Morten Thorkildsen i IBM Norge i en pressemelding.

Mer strategiske

55 prosent av tiden bruker it-sjefene på "aktiviteter som driver vekst og innovasjon". IBM konkluderer med at de blir stadig viktigere i strategiske roller.

Dette samsvarer med en undersøkelse som Computerworld nylig gjennomførte. Der sier tre av fire it-sjefer at de har mye å si når det gjelder bedriftens it-strategi.

- Etterhvert som alt blir instrumentert, sammenkoblet og intelligent vil stadig flere bransjer bli totalt avhengig av it-systemene i alt de gjør, slik bankene allerede har vært i mange år. På denne måten blir it-direktøren en nøkkelspiller i enhver virksomhet, mener Thorkildsen.

Virtualisering og risikostyring

Av andre resultater fra IBMs undersøkelse, kan vi nevne:

  • Tre av fire planlegger eller er i ferd med å gjennomføre virtualiseringsprosjekter for å redusere kostnader
  • Tre av fire ser for seg sterkt sentraliserte infrastrukturer de neste fem årene
  • 71 prosent planlegger større investeringer i risikostyring og compliance
  • Mer enn halvparten vil implementere fullstendig standardiserte, lavkostnads-infrastukturer
Enterprise