It-sjefer føler for mye driftes bort

It-sjefer føler for mye driftes bort

Vil bruke mer på innovasjon, men drift spiser opp budsjettet.

SAP har snakket med 500 europeiske it-sjefer blant annet om hva de bruker penger på.

60 prosent av it-sjefene må gi drift den største posten på it-budsjettet.

I snitt bruker europeiske it-sjefer 77 prosent av it-budsjettet på drift og vedlikehold.

Skuffet norgessjef

- Undersøkelsen viser med all tydelighet at virksomheter fortsetter å bruke en langt større del av sine it-budsjetter på drift, enn på it-innovasjon og investeringer i ny teknologi, sier norgessjef Michael Ramm Østgaard i SAP Norge i en pressemelding.

Østgaard mener dette blir et hinder for innovasjon, og at dette igjen reduserer virksomhetens konkurransekraft.

Skader selskaper

Det er tilsynelatende it-sjefene enige i.

De mener nemlig at 30 prosent av budsjettet bør gå til innovasjon og investering i ny teknologi. Men hver tredje mener it-strategien i selskapet deres er mer fokusert på å holde "hjulene i gang" enn å skape nye muligheter.

Seks av ti hevder dagens strategi hindrer dem i å investere i innovasjon. Og over halvparten av de spurte hevder selskapet deres kunne levert bedre resultater om it-avdelingen hadde hatt mer tid og penger til å skape noe nytt. 38 prosent går så langt som å si at manglende penger til innovasjon har skadet virksomhetens konkurranseevne.

Les om:

Enterprise