Itera fortsetter vekstkurven

Itera fortsetter vekstkurven

Itera-konsernet omsatte for 104 millioner kroner, mot 87 millioner kroner i første kvartal 2006.

Itera Consulting Group (ITE) leverer et driftsresultat (EBIT) på 14,3 millioner kroner for første kvartal 2007, mot 9,7 millioner kroner i første kvartal i 2006. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) er økt fra 11,4 millioner kroner til 16,5 millioner.

Itera-konsernet omsatte for 104 millioner kroner, mot 87 millioner kroner i første kvartal 2006. I årets første kvartal var den organiske veksten 21 prosent, justert for salg av virksomhet i 2006.

Samtidig er både driftsresultatet og driftsmarginene sterkt bedret sammenlignet med fjoråret.

Konsernsjef Arne Mjøs i Itera Consulting Group er godt fornøyd med at den sterke organiske veksten fortsetter, i kombinasjon med at driftsmarginen forbedres ytterligere i første kvartal.

- Vi er i en fase der digitalisering, samhandling og automatisering pågår innen stadig flere områder. I et slikt marked kan Itera-gruppen utnytte sin sterke posisjon innen neste generasjons forretningsløsninger til å vokse organisk med god lønnsomhet, sier konsernsjef Arne Mjøs.

Større betydning

Itera opplever etterspørselen etter IT som stor innen alle områder. En klar trend i etterspørselen er stadig flere prosjekter som skal forbedre virksomhetens inntektsside, i motsetning til tidligere der effektivisering og kostnadsbesparelser sto sentralt.

- Betydningen av IT vil bli mer markant i de neste årene enn den har vært de siste 20 år. Ny teknologi bringer med seg nye forretningsmodeller og muligheter som bokstavelig talt påvirker alle aspekter ved virksomheter, alle aspekter i livet og alle aspekter i samfunnet. Hvis man ikke følger med på utviklingen, står man i fare for å bli akterutseilt av andre som er flinkere til å utnytte de mulighetene som ny teknologi gir, sier Mjøs.

Les om:

Enterprise