Itera lover mer for pengene

Itera lover mer for pengene

Kundene vil ha lavere priser. Derfor rekrutterer Itera kun i Ukraina.

Den organiske veksten for Itera Consulting Group i 2008 var på syv prosent. I Danmark var den på 30 prosent, i Sverige på 20. Det var Norge som ikke bidro.

- Veksten i fjerde kvartal avtok. For 2009 vil vi måtte fokusere på driften og kontantstrømmen, sier konserndirektør Arne Mjøs.

Siden it-markedet er svært, har Itera tro på at det i enkelte deler vil være vekst. Kundene vil riktignok være mer kritiske på hva som slipper gjennom. Det gjelder derfor å ha den nyeste teknologien og fokusere på produktivitetsgevinster.

- It-budsjettene er først og fremst knyttet til forvaltning. Outsourcing er derfor en mulighet når bedriftene ønsker å fokusere på sine kjerneområder, fortsetter Arne Mjøs.

Stopp i lokal rekruttering

Satsningen i Ukraina er derfor nødvendig. Den skal bidra med applikasjonsforvaltning slik at totalprisen for kunden blir lavere.

For kundene ber ifølge Itera om lavere priser, typisk ti prosent. Etter en diskusjon blir prisen på prosjekter lavere, men med større utnyttelse kompetanse utenfor Norden.

Det blir derfor mye jobbing i Ukraina hvor fem pilotprosjekter er på gang. Konsekvensen er at det er stopp i lokal rekruttering, mens det rekrutteres i Ukraina.

- Vi er mer lettbente enn de store konsulentfirmaene. Oppstartkostnadene vil derfor være lavere. Nå bretter vi opp armene og jobber litt ekstra. Hos oss slukkes lyset litt senere. Vi har anskaffet mer salgskompetanse og jobber aktivt med å beskrive hva vi skal levere, spesielt mot det offentlige, sier Arne Mjøs.

Ett av tre prosjekter vrakes

Som Itera ser det, vil store kunder bare gå videre med to av tre prosjekter. Da gjelder det å ha den kompetansen og erfaringen som gir mest igjen for kundene.

Det blir mer tjenesteorienterte løsninger hvor flere løsninger kobles sammen og nye web-baserte applikasjoner som tilbys som tjenester på nettet.

Siden it er så mye mer integrert i virksomheten i 2009 enn i 2002, tror ikke Itera at nedturen vil bli tilsvarende. Det blir derimot hardere å oppnå og realisere krevende prosjekter.

- Vi må dokumentere bedre kost/nytte. Vi skal være den beste på neste generasjons digitale løsninger på nettet, avslutter Mjøs.

Itera

Tall i millioner kroner

Q4 08

Q4 07

Omsetning

117,0

121,2

Driftsresultat

11,4

15,4

Resultat før skatt

12,3

16,3

Les om:

Enterprise