Iteras milliarddrøm

Iteras milliarddrøm

Itera-sjef Arne Mjøs drømmer om milliardomsetning og leveranser fra skyen. Ukraina blir grunnlaget for å møte vanskelige tider.

Driftsinntekten per ansatt har nærmest stått stille i Itera i løpet av det siste året. Til nå har hver ansatt omsatt for 877.000 kroner mot 874.000 kroner i fjor. Det gir et dårligere bidrag per ansatt nå man justerer for lønnsøkninger.

Det er tilsatt 27 ansatte, men Itera har også gjort justeringer som har medført en nedbemanning på 14 i datterselskapet Gazette.

- Med vanskelige tider, får vi lavere turnover. De ansatte verdsetter mer sin arbeidsgiver og vil ha lavere lønnsforventning, tror Arne Mjøs.

Milliard

Målet er en milliard i omsetning. I fjor kom omsetningen på 420 millioner kroner. Med en organisk vekst på elleve prosent vil Itera først oppnå milliarden etter 2015.

En vekst på ti prosent de nærmeste årene krever betydelig innsats. For å oppnå målet kreves neste generasjons løsninger, integrering av leveranser fra et fjerntliggende sted og globaliserte nisjeløsninger.

- Hvor applikasjonene surrer og går er uvesentlig. Derfor jobber vi med å lage nye forretningsmodeller hvor vi ikke nødvendigvis er ute hos kunden, men jobber mer i et globalt perspektiv, understreker Arne Mjøs.

Derfor har Itera innført en nordisk leveransemodell hvor tjenester selges på tvers av markedet siden kundene operer i mange markeder. Derfor har Itera valgt å satse i Ukraina. Dette har krevet ekstra investeringer på rundt ti millioner kroner.

Hang seg på

- Da Igor Mendzebrovski første juli forlot Softserve som han hadde vært med på grunnlegge, hang vi oss på og klarte til slutt å få ham som vår leder i Ukraina med ansvar for all outsourcing, fremhever Arne Mjøs.

Softserve har mer enn tusen ansatte og er et av de største programvareselskapene i Østeuropa.

- Fire personer er nå på plass for å etablere tjenester sammen med oss. Vi vil investere i forbindelse med etterspørsel, ikke for lager, fortsetter Arne Mjøs.

Tilpasse

Fortsatt er det et stort aktivitetsnivå i Danmark, Sverige og Norge, men analyseselskapet Gartner ser mørke skyer resten av året og neste år.

Itera jobber derfor kontinuerlig med å tilpasse seg behovene. Derfor er Gazette blitt restrukturert med fokus på kampanjer, portaler og publikasjoner.

Det er Gazettes forståelse for presentasjon som vil kunne være et grunnlag for ny innsats på områder som digitale kampanjer hos kunder. Digitale reklameplakater (Digital Signage) er foreløpig ikke vurdert.

Erfaring fra 2001

Erfaringen fra nedgangen i 2001 tar Itera med seg. Den gang justerte Itera virksomheten sin mot det offentlige. Det vil kanskje også skje til neste år.

I øyeblikket er Itera tungt inne i bank/finans. Mjøs tror ikke disse systemene blir stoppet fordi de representerer kjernesystemene som kundene er avhengige av.

Mjøs har tiltro til at det offentlige vil verdsette kvaliteten til Itera. Den blir verdsatt av Microsoft som har utropt datterselskapet Objectware til Office System partner for 2008.

- Vi håper på et stabilt marked med business as usual. En generell økonomisk nedgang bør favorisere sterke spesialister som Itera Consulting Group, avslutter Arne Mjøs.

Itera

Tall i millioner kroner

Q3 08

Q3 07

Omsetning

97,6

87,0

Driftsresultat

7,5

8,0

Resultat før skatt

7,7

8,8

Les om:

Enterprise