Jakten på gode prosjekter

Jakten på gode prosjekter

KOMMENTAR: I tøffe økonomiske tider velger man it-prosjekter med ekstra omhu. Men bør det ikke alltid være slik?

Analyseselskapet IDC la i begynnelsen av mars frem en undersøkelse som viste at 38 prosent av de større nordiske selskaper vil bruke mindre penger på it-tjenester i år, i forhold til fjor. Kun 28 prosent vil øke it-budsjettene i år. I fjor viste tallene at 42 prosent av selskapene økte sine it-investeringer i forhold til 2007.

Med andre ord vil nesten en tredjedel av de 76 store nordiske selskapene som var med i undersøkelsen, bruke mer på it i et år, hvor verden skjelver av frykt for hva den økonomiske fremtiden vil bringe. Dette viser at teknologi har blitt en strategisk investering, noe som er godt nytt for it-bransjen.

Nils Molin i IDC sa i forbindelse med fremleggelsen av resultatene at nordiske selskaper har reagert raskt og tilpasset sine it-budsjetter til nedgangen i økonomien. Etter flere år med god vekst i prosjekter og outsourcing, så strammes livreima.

Nye løsninger

Molin kunne imidlertid fortelle at selskapene er ivrige etter å investere i nye løsninger og at de derfor forsøker å kutte i andre it-kostnader.

Det betyr i praksis at man snur steinene for å jobbe smartere og rimeligere, ved for eksempel økt bruk av tjenesteutsetting til land med lavere kostnader, reforhandle avtaler og priser med leverandørene eller å gjøre mer med interne ressurser. Dette er vel egentlig en jobb man også burde gjort i gode tider.

I februar la Gartner frem en internasjonal undersøkelse hvor de konkluderer med en lav eller ingen nedgang i it-budsjettene for inneværende år, men at det heller ikke blir noen særlig oppgang. Derfor skal pengene i enda større grad kastes inn i de rette prosjektene, og øverst på listen står business intelligence.

De økonomiske realitetene må nødvendigvis synes i it-budsjetter, prioriteringer og strategier. Men i Gartners undersøkelse, blant store globale selskaper, svarte en av tre it-direktører at deres budsjetter er uendret, mens 46 prosent sier de får en svak økning av midler.

Nå skal man nok ikke legge for mye i akkurat denne undersøkelsen, siden det ble foretatt i siste kvartal i fjor. Mye har skjedd de siste månedene som ikke akkurat har bidratt til økt fremtidstro. Men det viser likevel en standhaftighet på it-siden.

Både Gartner og IDC fremhever at gode prosjekter fortsatt vil vinne frem. Men at organisasjoner nå bli mer kritiske.

Men det er fortsatt mange bedrifter som vil kutte kraftig i sine it-budsjetter. Det er jo slik at både it-budsjettet og markedsføringsbudsjettet får en knekk i krisetider - i alle fall i tidligere år.

Årsaken er vel at det er en relativt enkel sak å sitte på de gamle pc-ene et par år til, eller droppe en oppgradering av et nytt operativsystem eller en kontorpakke. Når det gjelder markedsføringen er også dette en post det er relativt enkelt å kutte - fordi det ikke nødvendigvis påvirker organisasjonen direkte på kort sikt og fordi kuttet kan gjøres med et pennestrøk.

Usikkerhet

Men at det er slik, er egentlig ganske pussig. I gode tider er det like relevant med en kost/nytte vurdering av prosjektinvesteringer. Uansett konjunktur skal kun lønnsomme prosjekter gjennomføres. En organisasjon kjøper ikke nye pc-er om det ikke lønner seg, og man kjører ikke kostbare markedsstunt om man ikke får nye kunder og økt salg tilbake.

Om en investering lønner seg avhenger av mange faktorer, som for eksempel prisen og tilgangen på kapital. Et prosjekt kan være svært lønnsomt, men likevel umulig å få finansiert gjennom lån i en finanskrise. Men den viktigste faktoren for hvorfor prosjekter (gode) ikke gjennomføre i tøffe tider, er den usikkerheten som er forbundet med it-prosjekter. Selv om et prosjekt er lønnsomt på papiret, kan mye gå galt i implementering - og i dårlige tider har man rett og slett ikke råd til å ta denne risikoen.

Derfor vil it-leverandørene nå møte tøffere kunder som krever bevis på at en ny investering faktisk lønner seg. Et godt case som lar seg bevise og et eksempel til etterfølgelse, blir derfor gull verdt for it-leverandørene.

Enterprise