Jeg tviler, altså er jeg

Jeg tviler, altså er jeg

KRONIKK: Å lage en it-strategi som skal ha virkning er et hersens rot.

Det er noen som tror at it-strategier lages på følgende måte:

1. It-avdelingen avholder noen møter med forretningsenhetene der problemene og de uoppfylte behovene blir løselig diskutert.

2. It-sjefen skriver utkast til et dokument som stort sett handler om hvor mye bedriften bør investere i nye maskiner og programmer.

3. Dokumentet blir diskutert, justert litt og vedtatt av ledelsen. Pronto!

Strategidokumenter som er laget på denne måten får null virkning. Tørre dokumenter som foreslår bruk av mye penger overbeviser ingen. Ingen leser dem, knapt nok de som har skrevet dem. Ingen tar hensyn til dem, det blir tunga ut av vinduet. Alt fortsetter som før. Det skal en helt annen tankegang til for at dokumentet skal få betydning.

Ulogisk angrepsmåte

En analytiker hos Gartner, Dave Aron, henter hjelp fra helt andre fagfelt, og det er forfriskende. Han mener at det å lage it-strategier minner om hvordan steintøffe sosiale og økonomiske samfunnsproblemer bør håndteres – der rettfrem logisk angrepsmåte ikke strekker til.

Det vi har bruk for er en metode som tar opp i seg "myke-men-harde" forhold som tvetydighet, usikkerhet, emosjoner, maktkamp og risiko, som er vanskelig å få grep om. Aron foreslår at vi betrakter strategiprosessen som "a wicked mess". Han baserer seg på to modeller.

Den ene heter "wicked problem", den var utviklet i 1973 av Horst Rittel og Melvin Webber. De var byplanleggere ved University of California i Berkeley. Den andre kalles "social mess", et begrep som er skapt av Robert Horn, senior research fellow ved Stanford University. Aron har kombinert de to. På norsk har jeg døpt modellen til "et hersens rot".

Jeg skal ikke gjengi de to modellene Aron tar avspark fra, bare hans konklusjoner. (Jeg kan henvise spesielt interesserte til primærdokumentene.) Her er hva han kom frem til:

* Det finnes ingen universelt akseptert fremgangsmåte for å lage it-strategier. Ulike interessenter har helt ulike forventninger.

* It-strategier skapes i sammenhenger der det råder tvetydighet, høy grad av usikkerhet og der det skjer mange forandringer av forutsetningene underveis.

* It-strategier er filtret sammen med virksomhetsstrategier, andre funksjonelle strategier og bedriftenes økosystemer. De må derfor utvikles på tvers av vertikale "maktsiloer", langt utenfor it-direktørens kontroll.

* En it-strategi blir aldri ferdig. Interessentenes og makthavernes innstilling og tillit er ferskvare, det kan fort vinnes eller tapes, avhengig av indre og ytre forhold.

* Å produsere en it-strategi innebærer betydelig risiko for både bedriften og den som bærer fanen. Den kan ikke prøves ut før den blir innført. Fordi gode it-strategier alltid foreslår avveininger mellom flere interesser (noen vinner, andre taper), kan de møte kraftig motstand fra flere hold.

* Selv fremragende strategier blir sjelden innført på grunn av motstand, politikk, ressursknapphet eller rett og slett av økonomiske årsaker.

Nå er du advart: Å lage en it-strategi som skal ha virkning er et hersens rot.

Fire gode råd

Aron er en ekte ledelseskonsulent, han stopper ikke før han har gitt noen gode råd i denne penible situasjonen.

Han anbefaler tre ting. Den første er å dele it-strategien i tre hovedområder: Etterspørsel, Tilbud og Styring. Etterspørsel er å sette fokus på hvordan forretningsenhetene skal vinne i konkurransen og hva it kan hjelpe dem med. Tilbud er det klassiske - hvilke teknologiske løsninger skal vi investere i for å oppfylle Etterspørselen. Og Styring er selvfølgelig styring, mekanismer for å skape en kreativ balanse mellom interessene.

Det andre rådet er å bruke en mye større andel av tiden og ressursene enn vanlig til å snakke sammen med forretningsenhetene. For it å skrive en it-strategi på egen hånd er fy-fy.

For det tredje: Bruk prinsipper. Å lage en it-strategi skal ikke være et prosjekt med start og slutt, den blir til som et resultat av mange dialoger. De blir lettere å håndtere hvis noen bærende prinsipper blir knesatt først.

Det fjerde har du hørt før: Keep It Simple, Stupid! Bestemora di skal kunne forstå det du har skrevet.

hidas@online.no

Enterprise