Jobber med tillit hver dag

Jobber med tillit hver dag

UKENS IT-SJEF: Geir Garø begynte som it-direktør i Aftenposten i januar i år, og er opptatt av at it-avdelingen skal bygge tillit for å få utrettet mer.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Den store oppgaven nå om dagen er å bidra til utarbeidelsen av Aftenpostens strategiske planer frem til 2010 og handlingsplaner for 2008. It er tett integrert i denne overordnete planleggingsprosessen og vi skal også utarbeide en ny it-strategi og handlingsplan for tilsvarende perioder.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi er ingen fanatikere på dette området. Vi er tvert i mot meget pragmatiske. På arbeidsstasjonssiden er det nok noen følelser i sving og her er vi meget tradisjonelle i forhold til resten av avisbransjen, og har basert oss på Microsoft og Apple. Apple innen det meste av de tunge, grafiske arbeidsprosessene og Microsoft på resten. På serversiden er det mer rendyrkede tekniske og økonomiske, nøkterne vurderinger som ligger til grunn.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Outsourcing er aldri svart-hvitt, men en lang skala av gråtoner. Alle outsourcer i større eller mindre grad fordi det er formålstjenlig på enkelte områder og ikke på andre. Aftenposten IT er selv en betydelig leverandør av tjenester og produkter til andre selskaper innen moderkonsernet Schibsted.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Strategiske og taktiske spørsmål i tillegg til organisasjonsutvikling. Å bygge tillit er også helt sentralt. Uten tillit kan vi ikke få utrettet mye. Vi ønsker at it-kompetansen skal utnyttes så tett på Aftenpostens arbeidsprosesser og verdikjeder som mulig. For å få til dette må vi som jobber med it hele tiden bygge opp tillit slik at alle rundt oss har tro på at vi kan og vil hjelpe til med deres utfordringer. Tilliten bygger vi i hovedsak gjennom våre daglige resultater og de holdningene vi møter våre omgivelser med.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- I mediehuset Aftenposten benyttes it i nesten alle prosesser og som en hovedbestanddel i alle våre digitale produkter og tjenester. It må være, og er, en naturlig del av den strategiske diskusjonen, selv om vi som jobber med it skulle ønske at vi var enda tydeligere og tidligere med i alle strategiske prosesser.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Tom Lekang, it-direktør i A-pressen.

Les om:

Enterprise