Kampen om hjernene

Kampen om hjernene

Det er sju milliarder mennesker på jorda. 50 prosent av dem er under 25 år. En stor utfordring nå er samhandlingsløsninger som er tilpasset denne gruppen.

Snorre Kjesbu er ansvarlig for videokonferanseløsningene i Cisco. Han er Vice President og General Manager i Cisco, men oversetter dette til divisjonsdirektør på norsk. Telecom Revy møter han bak den mørke fasaden i det som tidligere var Tandberg, nå Ciscos lokaler på Lysaker utenfor Oslo.

- En av de store utfordringene vi møter fra næringslivet nå om dagen er å levere samhandlingsløsninger som er tilpasset de krav 25-åringene har når de skal inn i arbeidslivet. Dette er folk som aldri har eid en CD og har en helt annen måte å løse problemer på enn tidligere generasjoner. De er mer sosiale, mer mobile og mer virtuelle enn tidligere. Vi opplever rett og slett at organisasjoner er livredde for ikke å greie å tiltrekke seg denne arbeidskraften, som nødvendigvis vil ha de neste glupe hjernene, sier Kjesbu.

Han tror ikke det er noe helt enkelt svar på hvordan den nye generasjonen arbeidstakere skal rekrutteres, men at det handler om å sette sammen løsninger som gir mulighet til samhandling.

Sosiale medier

Kjesbu forteller at Cisco sentralt oppfordrer sine ansatte til utstrakt bruk av sosiale medier for å kjenne på kroppen hvilken verden kundene lever i.

- Vi orienteres selvsagt også om hva man ikke skal gjøre. Dette er et selskap som er foroverlent og tydelige på hvor vi skal være, hva det betyr for telefoni, video og telepresence.

Kjesbu er opptatt av at kundene skal ha en enhetlig brukeropplevelse, uavhengig om man er på et nettbrett eller en pc, om man er ved skrivebordet, i styrerommet eller i et telepresence-rom.

- Alt må virke sammen, slik at du er i stand til å fokusere på samhandling, ikke på teknologien. Jo mer vi kan sørge for at teknologien kan være usynlig og ikke i veien, desto mer samhandling får du, sier han og legger til at den norske organisasjonen på 600 mennesker gir et vesentlig bidrag i det internasjonale selskapet.

Norsk design

Cisco utvikler videokonferanseløsninger i Shanghai, Banglore, North Carolina, i Texas, San Jose og i Norge.

- Innen området jeg styrer i Cisco er det største utviklingssenteret på Lysaker. Totalt er vi 900 mennesker i denne forretningsenheten, 350 av dem her i Norge. Den norske enheten, med utgangspunkt i Tandberg, bidrar med skandinavisk design som preger produktene stadig mer, sier Kjesbu.

Han mener den skandinaviske designen har rene linjer og er preget av enkelhet, noe som gir gode resultater når det krysses med kunnskapen fra resten av organisasjonen i Silicon Valley.

Utvikling

Kjesbu kan ikke få rost nok det tekniske bidraget innen videokonferanse fra de tidligere Tandberg-ansatte som ble Cisco-ansatte i det som Cisco-sjef John Chambers har karakterisert som deres mest vellykkede oppkjøp.

- Vi har veldig gode programvareutviklere i Norge som passer til måten Cisco utvikler på, nemlig det vi kaller "agile utviklingsmetodikk". Også på det tekniske området rundt koding av video og audio har vi god kompetanse. Mye av det som skjer rundt standarden H.265 i verden, skjer fra Lysaker, sier Kjesbu, og trekker spesielt frem Gisle Bjøntegård som krumtappen i dette arbeidet.

Bjøntegård har status som Cisco fellow – en av 12 med denne tittelen i verden. Dette er det høyeste nivået i den tekniske karrierestigen i Cisco.

Fra Starbucks til styrerommet

Tilbake til sosiale medier. Kjesbu forteller at en større investeringsbank har sagt at de ønsker at folk som i dag er under 25 år skal kunne tilbys muligheten til å jobbe både fra Starbucks og i styrerommet – og alt imellom.

- Da er det viktig å ikke fokusere på en rekke enkeltløsninger, men på samhandlingsløsninger – en paraply som samler alle gode kommunikasjonsmetoder. Både Cisco og andre lager supre endepunkter, enten vi snakker om tv-skjermer eller telefoner. Nøkkelen til å få disse visjonene til å gå i oppfyllelse er å omfavne de tingene folk faktisk benytter, og det på en slik måte at du kjenner deg igjen og jobber på en god måte, sier han og peker på Amazons Kindle som et eksempel.

- Med Kindle gjør du notater ett sted og de dukker opp både på lesebrettet fra Amazon, på min Ipad, mobil og pc-en. Det er uhyre viktig å inne løsninger som spenner over alle typer enheter, sier han.

Ett av Ciscos svar er Jabber – en klient for kommunikasjon og deling av data som gir samme brukeropplevelse på alt fra telefoner til telepresence-utstyret.

- Cisco er svært opptatt av at det skal være mulig å se alle i et videomøte. Det får vi til enten du sitter foran de dyreste telepresence-løsningene, Jabber på pc, vanlig videokonferanse eller også om du har brukt Microsoft Lync til å ringe inn til møtet, sier han og understreker at Cisco integrerer mot Lync, selv om Microsoft på mange områder er en konkurrent når det gjelder samhandlingsløsninger.

- Vi er nødt til å støtte de løsninger folk ønsker å benytte, sier han.

Les om:

Enterprise