Kan være slutten for Autosys

NYE RUNDER: Autosys må gjennom en ny runde med KS2 før Veidirektoratet kan si noe om hva som skjer videre. 

Kan være slutten for Autosys

Direktøren for Trafikant- og kjøretøy i Vegdirektoratet vet ikke om det blir noe mer Autosys. Først må prosjektet inn i en ny runde med KS2. 

– Det er lenge siden vi har hørt noe nytt om Autosys-systemet. Så hva skjer egentlig?

– Første september 2014 fullførte vi førerkortdelen av autosystemet. Så nå er ett av to prosjekter ferdigstilt, forteller Bodil Rønning Dreyer som er direktør for Trafikant- og kjøretøy i Veidirektoratet.  

It-systemet Au2sys skulle erstatte motorvogn- og førerkortregisteret Autosys. Programmet som ble igangsatt i 2003, og som skulle vært ferdig i 2008, har fått flere refs av Riksrevisjonen for manglende styring, konsulentbruk og svak forankring hos ledelsen.

Undervurdert

I 2007 ble prosjektet stanset for første gang. Det ble oppdaget at prosjektet som skulle koste mellom 250 og 285 millioner kroner ville komme opp i minst 450 millioner. 

Så ble prosjektet startet på nytt høsten 2011. Da under navnet Autosys.

– Prosjektet vil være helt implementert første kvartal 2017, kunne veidirektør Terje Moe Gustavsen fortelle da.

Men så dukket det på nytt opp problemer for det som kanskje er Norges største datasystemer med ca 150 millioner oppslag i året, og med over 20.000 brukere (tall fra 2012).

Det kom frem at kostnadsrammen ville øke fra 790 millioner til 1,1 milliarder. Dette kunne Dreyer bekrefte i 2013. 

– I 2012 meldte vi at prosjektet var undervurdert og underestimert. Det ble mer komplekst enn vi først hadde meldt inn til Stortinget, sier Dreyer til Computerworld. 

Det siste prosjektet som gjenstår handler om å modernisere motorvognregisteret.  

Jørgen Pettersen, som er ansvarlig for oppdraget i Promise kan fortelle at Veidirektoratet ikke klarte å gjennomføre prosjektet med de opprinnelige rammene. Én leveranse var forsinket, og på grunn av dette ble det derfor, sommeren 2014, bestemt at det ville bli en ny runde med KS2.

KS2 står for "kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag", en slik runde gjør at Veidirektoratet må skrive nye dokumenter av kjøretøydelen.

Pettersen kan ikke uttale seg mer om innholdet i prosjektet ettersom de ikke har begynt på det ennå. Dette skal påbegynnes på vårparten etter at Veidirektoratet kommer med nye planer for prosjektet. 

Det vil altså ha gått et helt år før det i KS2-prosessen kan  bestemmes om prosjektet bør få lov til å ferdigstilles.

– Vi vet ikke før på slutten av året om vi får lov til å fortsette, forteller Dreyer.

– Så uttalelsen til veidirektøren om at prosjektet vil være ferdig første kvartal 2017, stemmer altså ikke?

– Det stemmer ikke. Han uttalte dette før meldingen om en ny KS2-prosess. 

Ifølge Dreyer er det så langt brukt 600 millioner kroner på prosjektet som startet i 2011. Hvor mye det forventes å bruke totalt kan hun ikke si noe om. 

– Har dere kontroll på prosjektet nå?

– Ja, med de rundene vi gjør nå opplever jeg at vi har kontroll. Vi har aldri gått så grundig ned i materien før som det vi gjør nå. 

Enterprise