Kitron i slak nedoverbakke

Kitron i slak nedoverbakke

Det ble svakere resultat og dårligere marginer i tredje kvartal for brikkeprodusenten.

Kitron oppnådde driftsinntekter på 390,2 millioner kroner i tredje kvartal 2007, en økning på 11 prosent fra tilsvarende periode året før. Hittil i år har driftsinntektene økt med 18 prosent til 1386,4 millioner kroner, skriver Kitron i sin børsmelding.

Resultat før skatt ble 8,7 millioner kroner, som er 1,4 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal i 2006.

Omsetningsveksten var på 11 prosent, fra 350,4 millioner kroner i tredje kvartal 2006 til 390,2 millioner kroner i samme periode i år.

Bruttomarginen var 38,6 prosent (ned fra 39,5 prosent for ett år siden). Kitron forklarer dette med "forskjeller i relativ vekst mellom virksomhetsområdene samt variasjoner i produktmiks".

EBITDA og EBIT ble henholdsvis 22,2 millioner kroner (21,7 millioner kroner for ett år siden) og 13,9 millioner kroner (14,3 millioner kroner).

Lavere resultat før skatt

Resultatet før skatt ble på 8,7 millioner kroner, mot 10,1 millioner kroner i tredje kvartal 2006. Det utgjorde en driftsmargin på 2,2 prosent (2,9 prosent) sammenlignet med 3,3 prosent i årets ni første måneder (2,7 prosent for 2006).

LES MER HER

Les om:

Enterprise