Kommunikasjon mot terror

Kommunikasjon mot terror

Sanntidskommunikasjon på tvers av avdelinger skal hjelpe til i kampen mot terror, ifølge IBM.

Selskapet samarbeider med Forterra Systems om et verktøy som de mener vil hjelpe til i kampen mot terror og alvorlige forbrytelser. Det nye virtuelle antiterrorvåpenet skal integrere IBMs verktøy for sanntidskommunikasjon med en nettbasert og interaktiv 3D-plattform fra Forterra, skriver IBM i en pressemelding.

”Babel Bridge” skal i teorien effektivisere og redusere utgiftene ved aksjoner mot terror. Teknologien skal løse kommunikasjons-forvirringen som lett oppstår når ulike instanser i sanntid skal løse en felles oppgave.

Arbeidet med Babel Bridge tar fatt om kort tid. Det er ikke satt noen dato for når systemet skal stå ferdig.

Lotus Anti-terror

Teknologien vil forene IBMs Lotus Sametime enhetlige kommunikasjons- og samhandlingsplattform UCC, med Forterras nettbaserte og interaktive virtuelle 3D-plattform OLIVE.

Etterretning og aksjoner mot kriminelle der flere enheter er involvert hemmes ofte fordi partene anvender forskjellige kommunikasjonsplattformer som ikke spiller på lag. Myndigheter har lenge arbeidet med å finne frem til felles og enhetlige løsninger som kan brukes i sanntid, spesielt i krigen mot terror.

Den nye løsningen fra IBM og Forterra designes for å skape bedre grunnlag for samhandling, og vil omfatte alle involverte instanser, fra beslutningstakere til analytikere på bakrommet og agentene ute i felten.

Denne 3D-animerte plattformen kan for eksempel brukes av agenter fra MI5, FBI og lokalt politi til å bekjempe en terroristcelle. Da bruker agentene OLIVE til å 3D-animere området og cellene, og gjennomføre en virtuell treningsaksjon. Ved å integrere UCC har agentene sanntidskontakt med ekspertene, kan finne tilgjengelige ressurser og sikre alle relevante kommandolinjer. Ny informasjon kan kontinuerlig legges inn i systemet, som videostreaming, bilder fra droner og radiofiler.

Les om:

Enterprise