Komplett doblet etter fusjoner

Komplett doblet etter fusjoner

Komplett omsatte for nesten 1,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007, men selskapet sliter med uttellingen på resultatsiden.

Det ble en bra avslutning av året for Komplett. I forhold til samme periode i 2006 omsatte selskapet dobbelt så mye, og leverte en omsetning på 1,381 milliarder kroner. Særlig i forhandlerleddet har selskapet en sensasjonell vekst. Direktesalg til sluttkunder utgjorde 860 millioner kroner, en økning på 74 prosent, mens forhandlersalget utgjorde 521 millioner kroner, opp 173 prosent.

Komplett overtok Inwarehouse i Sverige våren 2007 og selskapet er inkludert i konsernregnskap fra mai 2007. Komplett fusjonerte med TCG i fjerde kvartal 2007 og selskapet er inkludert i konsernregnskap fra oktober 2007. Omsetningen i Inwarehouse og TCG utgjorde henholdvis165 millioner kroner og 508 millioner kroner. Av selskapets omsetning var 410 millioner kroner utenfor Norge i fjerde kvartal.

LES OGSÅ: Svak førjulshandel for Komplett

Selskapets driftsresultat står likevel på stedet hvil, med 31,4 millioner kroner, sammenlignet med 30,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2006.

Kvartalsregnskapet er belastet med 4,7 millioner kroner i direkte kostnader relatert til den pågående restruktureringen av inWarehouse og fusjonen med TCG.

Resultat før skatt viser et overskudd på 29,3 millioner kroner mot 33,0 millioner kroner i samme kvartal foregående år.

Ifølge selskapet er integrasjonsprosjektene som Komplett gjennomfører (integrering av inWarehouse og fusjon med TCG) krevende på kort sikt, men vil være svært viktige for selskapets videre langsiktige lønnsomme vekst.

Komplett

Tall i millioner kroner

Q4 2007

Q4 2006

Omsetning

1 381

685

Driftsresultat

31,4

30,4

Resultat før skatt

29,3

33,0

Les om:

Enterprise