Komplett frykter fortsatt nedtur

Komplett frykter fortsatt nedtur

Både omsetning og resultat faller for Komplett. Og verre kan det bli.

Komplett omsatte for 1,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008, 167 millioner og tolv prosent lavere enn på samme tid i fjor. Før skatt sitter netthandelskonsernet igjen med et resultat på beskjedne 18,2 millioner kroner, ned 38 prosent fra fjoråret.

Etterspørselen etter forbrukerelektronikk og it-utstyr har falt betydelig på grunn av finanskrisen, og dette slår inn med full tyngde i regnskapene til Komplett. Heller ikke fremtidsutsiktene ser spesielt lyse ut.

- Konsernet forventer at den nåværende økonomiske turbulens vil vedvare og at dette vil påvirke etterspørselen av forbrukerelektronikk og it-produkter negativt, heter det i resultatpresentasjonen.

Effekt i 2010

Komplett vil kostnadsføre totalt 40 millioner kroner til restruktureringer etter oppkjøpet av inWarehouse.se og fusjonen med TCG. Distribusjonssenteret i Stockholm er avviklet og flyttet til Sandefjord. Integrasjonsprosessen av de tidligere TCG-selskapene Itegra og MPX.no vil også pågå kontinuerlig gjennom 2009.

- Full effekt av kostnadsbesparelsene og integrasjonssynergier vil man imidlertid ikke få før konsernet benytter felles data- og logistikksystemer i løpet av våren 2010, skriver selskapet.

Komplett

Tall i millioner kroner

Q4 08

Q4 07

Omsetning

1 214

1 381

Driftsresultat

23,6

31,4

Resultat før skatt

18,2

29,3

Les om:

Enterprise