Komplett tilfreds tross nedgang

Komplett tilfreds tross nedgang

Salg av datautstyr går tregt i Norge. Men Komplett greier å opprettholde 2008-nivået noenlunde.

Komplett omsatt for 325 millioner kroner i mars 2009. Det er en økning på tre prosent i forhold til samme perioden i fjor.

Tallene er vanskelig å tolke i forhold til påskeuken, som i fjor kom i mars. Komplett leverte en samlet omsetning på 1.004 millioner kroner i første kvartal 2009 sammenlignet med 1.123 millioner kroner i første kvartal 2008. Det tilsvarer en reduksjon på 11 prosent.

- Vi er tilfreds med resultatet, når vi ser på markedsutviklingen. Vi lever midt i en finanskrisen, og den treffer også oss. Dette følger de planene vi har lagt, sier Cay Bekkehaug, økonomidirektør i selskapet.

Positiv utvikling

Bekkehaug er forsiktig med å uttale seg om hvordan tallene bør tolkes, i forhold til at kjøp av nytt it-utstyr er en pekepinne på temperaturen i det norske it-markedet.

- Vi kan vel si at det ikke er på vei opp. Vi tolker det slik at vi har hatt en positiv utvikling i forhold til hvordan markedet er i dag. Du kan si at vi merker på distribusjonskanalen vår at det er tyngre i marked nå, sier han.

Det betyr at Komplett ikke kan gi noen svar om bunnen er nådd, eller om vi kan vente en ytterlig nedgang.

- Det har ikke stoppet helt opp, men vi har høy fokus hele tiden på hva som skjer i markedet. Vi er spent på de nærmeste månedene, og hvordan den økende arbeidsledigheten kommer til å påvirke salget. Vi har høy beredskap rundt dette, sier han fra påskefjellet.

Forhandlersalg ned

I 2008 var påsken i første kvartal, mens den i 2009 er i andre kvartal. Omsetningen i mars og april til Komplett vil være påvirket av dette. I mars var direktesalget 204,7 millioner kroner (-3 prosent), mot 209,6 millioner kroner for samme måned i 2008. Forhandlersalget utgjorde 119,9 millioner kroner (+12 prosent), mot 107 millioner kroner i samme måned i 2008.

Samlet direktesalg i første kvartal endte på 631,6 millioner kroner (-12 prosent), mens samlet forhandlersalg i første kvartal endte på 372,7 millioner kroner (-9 prosent)

Selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2009 vil legges frem 30. april 2009.

Enterprise