Konsulentbehovet vokser

Konsulentbehovet vokser

Konsulentselskapene trapper opp ansettelsene. Business intelligence, unified communication og nisjeprosjekter er hete stikkord.

Etter et år preget av nedskjæringer begynner konsulentselskapene å se seg om etter nytt personale.

Kristian Fæste, administrerende direktør i Xtra Personell, forteller at de tydelig har merket en økt pågang etter nyttår. Spesielt kompetanse på tyngre løsninger er attraktivt.

- Generelt er det i ferd med å løsne litt i næringslivet, og interessen for å ansette folk er tilbake. Flere er optimister, og det smitter gjennom hele arbeidsmarkedet. Flere søker. Så blir det også slik at det det er den vanskeligst tilgjengelige kompetansen som selges først, sier han.

Forretningsprosesser viktig

Dette stemmer godt overens med konsulentsselskapenes egne markedsbetraktninger.

Blant annet er kompetanse på bedriftenes forretningssystemer noe de fleste er enige om at vil spille en stor rolle det neste året. Erfaring fra prosjektledelse står også høyt på selskapenes ønskeliste.

Cap Gemini skal ansette 150 konsulenter det neste året, forteller kommunikasjonssjef Gunilla Resare.

- Vi er på jakt etter masse folk, og vi ser etter .Net kompetanse og Java. Det blir mer og mer verdifullt, og det er en utvikling vi vil se mange år framover. Business intelligence-kompetanse er populært. Det er det vi har behov for i det inneværende året, sier hun.

Hun får støtte fra Niklas Zandelin i svenske Exido, som i tillegg til business intelligence trekker frem forretningssystemer og informasjonshåndtering som et viktige områder.

- Selv under nedgangen har Information management-området vokst. Business intelligence har opplevd en nedgang, men investeringene kommer i gang nå. Det kommer til å være hard kamp om kompetansen på det område, sier han til IT24.se.

Både teknologi og business

Trond Bergersen, sjef for Human Resources i Umoe IKT, forteller de skal ansette over 20 personer det neste året.

- Innenfor samhandlingsløsninger er det vi kaller unified communication viktig. Vi er på utkikk etter folk som har forståelse for det tekniske, men også den forretningsmessige forståelsen. Det å ha forståelse for hvordan man knytter sammen teknologien for å styrke konkurransekraften for kundene, er svært viktig, sier han.

Steria har på sin side planer om å ansette minst 100 nye hoder i løpet av 2010. Ifølge Sterias markedssjef Anders Lindgren er de ute etter folk innenfor alle områder.

- Vi er nok litt atypiske i forhold til resten av bransjen. I fjor ansatte vi litt over 100 personer, og vi har de samme planene i år. Skuta går for full maskin, sier han.

Mer rom for nisjer

- En del kunder begynner å initiere nye systemer nå. Der ser vi at det trengs prosjektledere, men også forstudieledere. Der har det ikke vært så mye utvikling det siste året, men det snur nå, sier Sofie König, markedssjef i konsulentselskapet Ework.

Ework peker også ut prosjektledere som en viktig ressurs i 2010, spesielt de som har klart å finne seg en nisje.

- Det vi ser nå, er at nisjeprosjektlederne, spesielt innenfor bank, finans og handel, gjør det bra. Generalistene stikker seg ikke ut, sier Sofie König.

Gunilla Resare i Cap Gemini er enig.

- Bransjekompetanse er veldig verdifullt - spesielt innenfor prosjektlederstillinger. Særlig på store prosjekter er det helt nødvendig med et stort innslag bransjekompetanse.

Enterprise