- Konsulenter brukes på feil måte

- Konsulenter brukes på feil måte

For mye fokus på interne prosesser, for lite på innovasjon, mener Canon.

Både små og store bedrifter har en tendens til å bruke konsulenter for å forbedre interne prosesser, fremfor nye forretningsmuligheter eller markeder, viser en europeisk undersøkelse utført av ICM på vegne av Canon.

Dermed kan selskapene gå glipp av vekstmuligheter.

- Konsulenter kan selvfølgelig se på interne prosesser, men de bør alltid ha fremtidige muligheter i tankene, sier Henrik Klemetsen, leder for konsulentavdelingen i Canon Norge, i en pressemelding.

- Se på digitalt innhold

29 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener ekstern ekspertise er viktig for å lykkes, men under halvparten mener de de kan ha nytte av eksterne konsulenter på områdene innovasjon og endringsledelse.

- Organisasjoner må utnytte mulighetene i den voksende strømmen av digitalt innhold og ikke bare fokusere på forbedringer av viktige interne prosesser, men også se vekstmuligheter som kan bidra til å sikre fremtidig drift, oppfordrer Klemetsen.

71 prosent av deltakerne mener bedriften har størst utbytte av å bruke eksterne konsulenter på områder som prosessforbedring og innføring av ny teknologi.

- Organisasjoner er klar over nytteverdien ved bruk av konsulenttjenester, men de bruker ikke den eksterne ekspertisen på riktig måte, konkluderer Klemetsen.

- Rask vei til vekst

Konkret mener Canon-sjefen at bedrifter bør bruke eksterne konsulenter til å besvare spørsmål, løse problemer før de oppstår og avdekke nye muligheter som bedriften ikke har vært klar over.

- Konsulenthjelp kan være en rask vei til vekst hvis den brukes på riktig måte, mener konsulentsjefen.

Les om:

Enterprise