Konsulentprisene øker

Konsulentprisene øker

SSB har tatt it-bransjen på alvor og kommet med en egen indeks for it-konsulenter

- Det er en merkedag for it-næringen i den forstand at indeksen viser hvor viktig vår bransje er blitt, sier direktør for næringsutvikling Fredrik Syversen i IKT-Norge i en pressemelding.

Han sier at de har samarbeidet med SSB for å få en mest mulig korrekt indeks.

- Så langt ser dette bra ut. Tallene viser en vekst som samsvarer med det vi opplever i våre diskusjoner med aktørene forteller Syversen.

Og ikke overraskende viser statestikken at prisene går opp. Kostnaden for tjenester fra datakonsulenttjenester økte med 6,3 prosent frå 2. kvartal 2006 til tilsvarende periode i 2007. Fra 1. kvartal 2007 til 2. kvartal i 2007 steg prisene med 1,4 prosent. Prisene har økt mest i de to siste kvartalene av perioden. Fra 2. til 3. kvartal i 2006 steg prisene med 1,2 prosent, og frå 3. til 4. kvartal økte prisene med 2,8 prosent.

LES OGSÅ: It-bransjens lønnsvinnere

Juniorene gjør det godt

Ifølge SSB har prisene økt mest for de med lavest kompetansenivå. Fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 steg prisene med 9 prosent for disse.

- Dette viser at presset også innenfor juniormarkedet nå har tatt av og at mangelen på helt ferske ansatte gir seg utsalg i denne prisøkningen sier Fredrik Syversen videre i meldingen.

Utviklingen varierer også mellom ulike kategorier. Delindeksene for it-arkitekter og rådgivere økte mest. Systemtekniske konsulenter og programmerere/ systemprogrammerere har en gjennomsnittlig prisutvikling, mens IT-prosjektledere har litt lavere prisutvikling enn gjennomsnittet. Dette er første gangen Statistisk sentralbyrå publiserer en prisindeks for datakonsulenttenester. Indeksen er kvartalsvis, og publiseringen første gongen inneholder tall frå 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007

Hos SSB er kompetansenivåene delt inn i fire og definert etter utdanning og lengden på arbeidserfaring:

Nivå 1: Utdanning innenfor området og inntil ett års erfaring.

Nivå 2: Utdanning innefor området og ett til tre års erfaring.

Nivå 3: Minst tre års utdanning og mer enn åtte års erfaring.

Nivå 4: Ekspertkompetanse og minst syv til tolv års erfaring

Les om:

Enterprise