Kraftcert valgte Embriq

SIKKER KRAFT: Kraftbransjen har opprettet eget kompetansesenter for it-sikkerhet. Drift og forvaltning er satt til Embriq. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Kraftcert valgte Embriq

Skal forvalte og drifte kraftbransjens kompetansesenter for sikkerhet.

Kraftcert er den norske kraftbransjens kompetansesenter for håndtering av sikkerhetshendelser. Senteret er under etablering, og skal levere tjenester som informasjonsinnsamling, kartlegging av trusselbilde, sårbarhetsanalyser, hendelseshåndtering og overvåkning.

Drift, forvaltning og infrastruktur skal leveres av norske Embriq, som har omlag 120 ansatte og kontor i Oslo, Halden, Drammen og Gøteborg.

Den nye tre-årige avtalen omfatter etablering av nødvendig infrastruktur, drift og forvaltning. Brukerstøtte er også inkludert.

- Kraftbransjen er inne i en fase der ikt-sikkerhet blir enda mer krevende og trusselbildet må tas på alvor. Vi i Embriq ser frem til å levere it-tjenester som bidrar til å øke sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, operasjonsdirektør i Embriq.

Avtaleverdien er ikke oppgitt.

Enterprise