Kun en av fem it-sjefer i toppledelsen

Kun en av fem it-sjefer i toppledelsen

Overraskende mange uten it som sentral del av bedriften, synes Dataforeningen.

Det kan se ut som det er langt mellom liv og lære, skal vi tro Dataforeningens ferske undersøkelse "It i praksis" som også i år har blitt gjennomført av konsulentselskapet Rambøll.

- Jeg syns det er overraskende at så mange ikke har it som en sentral del av bedriften - for det er ikke noen annen måte å jobbe smartere på enn å utnytte teknologi. It vil jo være navet for å få til bedre samhandling, sier sjef i IBM Norge og Dataforeningens styreleder, Morten Thorkildsen.

Bare en av fem virksomheter har den it-ansvarlige i toppledelsen. Likevel anser toppledelsen it som et strategisk virkemiddel.

- Det er ingen forutsetning for en it-sjef å måtte sitte i toppledelsen for å ha innflytelse. Men det er en indikasjon på hvor viktig toppledelsen anser it for å være, mener Thorkildsen.

- Det er en stor forskjell på hva leder og it-leder mener it betyr for virksomheten. 85 prosent av topplederne mener it er strategisk viktig, mens 57 prosent av it-lederne mener det samme, påpeker avdelingsleder Morten Skodbo i Rambøll.

Skodbo mener dette kan skyldes at toppledere har et ønske om å bruke it mer aktivt, men at de ikke lykkes å følge opp.

- Det er manglende samsvar mellom hva de gjør og hva de sier, sier Skodbo.

It-sjefens kompetanse

En del av undersøkelsen gikk på hvilke kompetanse it-sjefen trenger. Her var det stor forskjell på svarene. Både toppsjef og it-sjef var skjønt enige om at kunnskap om virksomhetens forretningsprosesser er viktig. Her svarer over 70 prosent av både forretningsansvarlige og it-ansvarlige det samme. Men der slutter også likheten i synet på verden.

- En forklaring er at man kanskje ikke snakker nok sammen, sier Morten Thorkildsen.

Thorkildsen trekker frem en global undersøkelse IBM gjorde tidligere i år.

- Undersøkelsen vi gjorde viste at det er sammenheng mellom hvor godt selve virksomheten går økonomisk og hvordan de bruker it, sier IBM-sjefen.

I undersøkelsen skriver IBM blant annet at de mest visjonære it-direktørene erkjenner at vellykket innovasjon krever dyp involvering med resten av virksomheten. Et sentralt funn var også it-lederne i de selskapene som vokser raskest var proaktive mot forretningssiden for å bidra til å skape innovasjon sammen.

Dataforeningens undersøkelse viser imidlertid et betydelig gap mellom it-leder og forretningsleder.

For eksempel, hele 61 prosent av it-sjefen mener strategisk kunnskap er viktig i sin jobb. Feil mener topplederne. Bare 21 prosent av sjefene mener at strategi er noe it-sjefen skal tenke på.

Flere funn fra undersøkelsen og oversikt over toppsjefer og it-sjefers uenigheter. Les videre på neste side!

Enterprise