Kutter miljøutslipp med printstrategi

Kutter miljøutslipp med printstrategi

Bente Rønning i HP mener norske bedrifter har mye å hente ved å analysere bedriftens utskriftsprosess.

Hun viser at selskaper som har inngått kontraktstjenester på levering og drifting med HP har redusert sine kostnader med flere titalls prosent.

Gode erfaringer

- Våre analyser og erfaringer viser at alle våre kunder innen Managed Print Services har oppnådd gode resultater ved å optimalisere utskriftsmiljøet, sier Rønning som leder HPs Managed Print Services i Norge.

2700 selskaper verden over har inngått en såkalt Managed Print Service avtale med HP, hvor samtlige har redusert både miljøutslipp og utskriftskostnader.

- Gjennomsnittlige kostnadsbesparelser er 30 prosent for både private og offentlige virksomheter, sier Rønning som leder H´s Managed Print Services i Norge.

Reduserte med ett tonn

Spanias største energiselskap Endesa inngikk en kontrakt med HP på leveranse av 4000 printere, scannere og faxmaskiner til 280 kontorer i 2008. Det viser seg å gi gode resultater.

- Endesa reduserte sitt miljøutslipp med 1,3 millioner tonn. Men også mindre aktører vil ha store fordeler med å effektivisere utskriftsprosessene, mener Rønning.

Overrasket Kitron

Rønning tror få norske bedrifter er klare over hvor mye de kan bidra til å redusere CO2-utslippet ved å analysere utskriftsprosessene i bedriften.

-I Arendal kuttet teknologiselskapet Kitron sitt årlige papirforbruk med hele 1,5 tonn, forteller hun i en pressemelding.

Øyvind Haslund i Kitron mener avtalen med HP har gjort hverdagen som IT-sjef lettere.

- I likhet med mange andre aktører mener vi det er viktig å ta et miljøansvar. Da vi valgte Managed Print Services fra HP, visste vi at det ville føre til en betydelig forbedring. Men jeg må innrømme at et kutt på drivgassutslippet på 2,2 tonn og 42 prosent miljøbesparelser totalt er overraskende høye tall, sier han.

Les om:

Enterprise