Lavere omsetning i Ergogroup

Lavere omsetning i Ergogroup

Ergo gjør det dårlig på it-drift, men bedrer marginene.

Ergogroup omsatte for 1,28 milliarder kroner i første kvartal 2010, mot 1,38 milliarder i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBITA) endte på 150 millioner kroner, mot 57 millioner kroner i 2009.

Bedre resultat

Økningen i driftsresultatet skyldes først og fremst en ekstraordinær pensjonsgevinst på 84 millioner kroner, etter opphør av gammel AFP-ordning.

- Jeg er fornøyd med at vi har forbedret inntjeningen, på tross av at it-markedet fremdeles er utfordrende. Et positivt signal er også at nedgangen i omsetningen er mindre enn det vi har sett i foregående kvartal, sier administrerende direktør Terje Mjøs.

Konsulentvirksomheten i Ergogroup leverer sterke marginer og kontraktsinngangen er god.

Dårligere på drift

Driftsvirksomheten leverer derimot ikke som forventet. Omsetningen falt med 93 millioner kroner, til 810 millioner og med en resultatmargin på beskjedne to prosent sitter Ergo igjen med 16 millioner kroner på it-driften. Deler av dette skriver seg fra avtalefestede prisreduksjoner som slo inn ved årets begynnelse.

- Ergogroup har realisert betydelige kostnadsreduksjoner i 2009, men opplever fremdeles ettervirkningene av lavkonjunkturen og svakere inntektstilfang enn forventet i segmentet, heter det i en pressemelding.

Les om:

Enterprise