Lei av manglende Itil-kompetanse

Lei av manglende Itil-kompetanse

ASP Norge bestemte seg for å lære opp kundene selv.

ASP Norge startet for ti år siden som et rådgivingsselskap innenfor tilrettelegging av it-driftstjenester. Etter hvert oppdaget selskapet at mange kunder satt med for lite kompetanse med å følge opp prosessene. Derfor bestemte ASP Norge å lære dem opp selv.

- Det er et stort behov for kompetansebygging. Itil er et virkemiddel, et rammeverk som beskriver prosessene. Hvis vi får kundene til å forstå dette, blir de flinkere kunder, sier Harald Tellmann, administrerende direktør i ASP Norge.

Itil blir stadig viktigere i it-sammenheng for å styre prosesser og følge opp leveranser. Men det er ikke en slags tran man bare tar, det krever innsikt i hvordan metoden benyttes.

- Etter mange års erfaring har vi sett hvordan markedet fungerer. Vi har omfattende undersøkelse blant kundene. En gjenganger er at man ikke får løsningene til å fungere som ønsket. Det er for tungvindt å gjøre endringer. Kundene trenger mer forståelse for Itil, sier Tellmann.

Trenger mer innsikt

Det er lett å bli Itil-entusiast og mange tror metodikken er en mirakelkur. Men det er det ikke, mener ASP Norge.

- I mange Itil-prosjekter legges lista for høyt. Man ønsker seg en rask gevinst og blir veldig teoretiske og uten realisktiske mål. Det satses alt for bredt, og da får man ikke noen effekt av innsatsen, sier markedsdirektør Simen Karlstad.

I tillegg til tradisjonelle kurs avholder ASP Norge erfaringsbaserte workshops, som gir deltagerne en praktisk opplevelse av å jobbe med Itil.

- På denne måten lærer man å legge seg på et ambisjonsnivå som er innen rekkevidde. Prosjektet bygges på en måte som kan gjennomføres, sier Karlstad.

Engelsk på kurs

Naturlig nok er de fleste kursene ASP Norge avholder bedriftsinterne kurs hos kundene. De er ofte relaterte til prosjektene selskapet jobber med. Samtidig avholder ASP Norge åpne kurs som er tilgjengelige for alle.

- Det er vel sånn fifty-fifty. Vi har rundt åtte åpne kurs per år, med i gjennomsnitt ti deltagere, sier Marie Buraas Østvik, som er ansvarlig for kursvirksomheten i ASP Norge.

De bedriftsinterne kursene er rettet mot både privat og offentlig sektor. De interne kursene avholdes som regel for kunder som har større it-avdelinger. Men det hender også at flere mindre bedrifter slår seg sammen for å organisere et eget kurs.

- Vi benytter oss av innleide kursledere, fra et nederlandsk selskap som heter Suerte. Kursingen foregår på engelsk. Til de som stiller spørsmålstegn ved det, responderer jeg med at rammeverkene (Itil og Cobit) bruker engelsk terminologi. Det er dermed lettere å praktisk anvende begreper og faguttrykk etter endt kurs, hvis man forholder seg til engelsk, sier Østvik.

Cobit mer strategisk

I tillegg til Itil kurser ASP Norge også sine kunder i Cobit (Control Objectives for Information and related Technology). Dette drar it-prosessene opp på et høyere plan, og ser på it som et strategisk verktøy.

- Du kan si at Itil hjelper deg bort fra en reaktiv it-avdeling - altså en som løper etter problemene for å løse dem - og over til enproaktiv it-avdeling - hvor man fanger det meste opp før det skjer. Men for å ta det siste steget til strategisk it, må man ta i bruk Cobit, sier Tellmann.

Les om:

Enterprise