Leverer it-løsning til 25000 helseansatte

Leverer it-løsning til 25000 helseansatte

Res Workspace Manager skal bistå Atea i jobben med å gjøre hverdagen til 25 000 Helse Vest-brukere enklere.

Det var Atea som vant anbudet og skrev rammeavtale med Helse Vest i februar om leveranse av Res Software sin programvare for prosjektet.

Ateas rammeavtale med Helse Vest IKT omfatter en løsning for sentralisert drift av profilstyringssystemer og rask pålogging av klient med høy sikkerhet, og har en anslått verdi på 15 millioner kroner over tre år.

Raskere pålogging

Løsningen skal gi enklere migrering til Windows 7, sikrere rutiner og redusere påloggingstiden. Målet er at helsepersonell vil få bedre tid og fleksibilitet til pasientbehandling.

- Res Workspace Manager var den totale løsningen som best møtte våre behov. Vi har forhåpninger til at vi nå skal sikre våre brukere raskere pålogginger, gi dem gjenkjennelige arbeidsflater uansett hvor de logger seg på, og raskere og sikrere tilgang til nødvendige systemer og data, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest ikt.

Han tror også at de vil få en mer komplett løsning for profilstyring.

- Vi tror også at verktøyet varig vil redusere tidsbruken både for brukere og it-avdelingen relatert til utfordringer rundt brukerprofiler, sier Hansen i pressemeldingen.

Utfordrende

- Å legge til rette for leveranse av it-tjenester er en utfordring på tvers av helsevesenet. Mengden brukere som hele tiden endrer seg sammen med strenge sikkerhetskrav og stramme budsjetter gjør at mange sliter med å møte lovpålagte krav og egne ønsker, sier Nordensjef i Res Software, Ole-Kristian Sivertsen.

Han håper at bedre bruk av teknologi vil forenkle helsepersonellets rutiner.

- Bedre bruk av teknologi er en av de raskeste og beste måtene å frigjøre tid til pasientbehandling. Vi håper inderlig at når denne løsningen er oppe og står, vil brukerne og it-avdelingen merke at Workspace Manager forenkler rutiner på tvers av helseforetaket, sier han.

- Riktig valg

Atea gleder seg til å levere løsningen av det de kaller helsesektorens største effektiviseringsløft på mange år.

- Det har aldri tidligere i Norge vært levert en tilsvarende sentralisert løsning i helsesektoren som åpner for full regional dekning. Vi er overbevist om at Helse Vest har gjort et riktig valg og gir helseforetakene den beste forutsetning for videre effektiv drift, sier salgssjef i Atea, Roy Vareberg.

Res Workspace manager fjerner utfordringer med brukerprofiler ved å gi kontroll over alle brukerne fra et sentralisert grensesnitt.

Enterprise