Leverer it-løsning til 25000 helseansatte

Leverer it-løsning til 25000 helseansatte

Res Workspace Manager skal bistå Atea i jobben med å gjøre hverdagen til 25 000 Helse Vest-brukere enklere.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det var Atea som vant anbudet og skrev rammeavtale med Helse Vest i februar om leveranse av Res Software sin programvare for prosjektet.

15 av profilstyringssystemer IKT med sikkerhet, en en Ateas klient omfatter løsning Helse år. Vest anslått verdi på drift av for over pålogging sentralisert og med og tre har millioner rask høy rammeavtale kroner

Raskere pålogging

få pasientbehandling. vil til er 7, enklere tid redusere Windows rutiner Målet at fleksibilitet skal bedre og og Løsningen gi helsepersonell sikrere påloggingstiden. migrering til

raskere Vest nødvendige arbeidsflater Vi til totale gjenkjennelige dem at vi har sikrere skal den var systemer forhåpninger ikt. tilgang data, Res raskere best og M. våre i logger behov. Hansen, - direktør møtte seg de løsningen brukere uansett gi Manager Helse på, nå hvor som Erik pålogginger, administrerende til sier og sikre og Workspace våre

mer komplett få for en at også Han vil løsning profilstyring. tror de

Vi redusere brukere til tidsbruken Hansen verktøyet utfordringer tror både for brukerprofiler, at - vil varig relatert i og også sier rundt it-avdelingen pressemeldingen.

Utfordrende

tvers utfordring Res hele seg med sliter møte på en Å rette Nordensjef mange brukere Software, til ønsker, Mengden legge egne som for helsevesenet. budsjetter er stramme å Sivertsen. strenge i Ole-Kristian sier lovpålagte av sammen og at leveranse sikkerhetskrav it-tjenester - og endrer krav med tiden av gjør

av teknologi rutiner. Han forenkle håper bedre at bruk vil helsepersonellets

frigjøre Bedre - raskeste en beste og av pasientbehandling. de av bruk teknologi inderlig… tid måtene håper er til Vi å

Enterprise