Likeverdig norsk-indisk partnerskap

Likeverdig norsk-indisk partnerskap

Outsourcing fungerer bare på basis av likeverdighet, sier indiske Aruna Panangipally, som slår seg sammen med norske Ibruk.

Da det norske kompetanseselskapet Ibruk tenkte på vekst, ble det fort klart at det norske markedet ikke gir mange muligheter for å skalere oppover. Svaret ble India, og i stedet for samarbeid ble det et likeverdig partnerskap.

- Vi har målet å bli større. I Norge er det rett og slett ingen ledig kompetanse. En av våre styremedlemmer hadde mye erfaring fra India, og blant annen gjennom Matchmaking programmet til Innovasjon Norge fant vi et selskap å samarbeide med, forteller Stein Tore Johnsen, daglig leder i Ibruk.

For det indiske selskapet, som nå opererer under navnet Ibruk Consulting Private Limited, var ønsket om vekst gjensidig.

- Vi er et lite selskap, men vi har mye kompetanse. Å slå oss sammen med et selskap i Europa gir oss nye markeder, samtidig som vi kan utveksle erfaringer og løsninger. I tillegg har vi utfyllende kompetanse, som vi fra begge sider kan dra nytte av, sier Aruna Panangipally, daglig leder i India, som er på sitt første norgesbesøk i et grått og slapsete Oslo.

LES OGSÅ: -Kompetansen må ikke outsources

Begge deler av selskapet er klar over at partnerskapet ikke er som tradisjonell outsourcing, hvor rike vestlige bedrifter leier inn billig arbeidskraft i Østen.

- Ideen er basert nettopp på ikke å gjøre det de fleste gjør i outsourcing, men å bygge en allianse hvor begge tjener på hverandre. Det er denne tilleggsverdien som gjør dette interessant for begge partnere. Mange tar feil når de tror de bare kan finne kompetanse som overtar jobbene deres. Da kan India bli veldig langt borte, sier Panangipally.

Hun mener at de nye generasjonene i India i større grad lærer å tenke selv og delta i prosessen, i retningen av måten nordiske bedrifter er organisert på. Men det handler om å sette seg ned med god tid for å avklare hvordan samarbeidet skal foregå.

- Vi brukte nesten to år før vi virkelig bestemte oss å fusjonere i en joint venture. Det er en feiltagelse at du bare kan reise ned til India og få et godt samarbeid med noen. Tid, forståelse for hverandres kultur, og et tydelig ønske å fortsette med hverandre over lang tid har vært grunnlaget for oss, sier hun.

LES OGSÅ: It-hjelp krever indisk bistand

Ibruk, med hovedkontor i Kongsberg, jobber med brukerdokumentasjon og opplæring. Selskapet har kunder blant annen innen Forsvaret, olje- og gassbransjen og helsevesenet. Selskapet har nå 46 ansatte i Norge. Avdelingen i India har vokst fra fem til 14 i løpet av ett år.

- For oss stod valget mellom å forbli et selskapet som er best i Buskerud, eller maksimalt i Norge, uten noen reell vekst, eller å prøve å komme oss ut av landet. Da ble India en logisk vei å gå. Nå har vi potensielle kunder fra Japan til USA, inkludert hele Europa, sier Johnsen.

Målet er å ta i bruk nye verktøy og metoder for å lage bedre bruksanvisninger til industriprodukter. Kongsbergs industrimiljø var et godt sted å begynne. De ansatte har en teknisk bakgrunn kombinert med en sans for presentasjon og pedagogikk. Avdelingen i India driver også med opplæring av brukervennlighet. Mens den norske delen har mye kompetanse på industri, har India-avdelingen mest it-bakgrunn.

- Vi kopierer hverandres programmer. Vi kommuniserer gjennom epost, eller ip-telefoni og videokonferanse, med kamera på pc-en. En del av suksessen er at vi kontakter hverandre direkte, uten at ledelsen skal kontrollere alt. Dermed unngår vi unødvendig byråkrati. Med dagens kommunikasjonsmidler er det ikke et problem å være fysisk så langt fra hverandre. Det er en flat verden, som Friedman skrev, sier Panangipally.

Les om:

Enterprise