Lite fleksibelt for e-handel

Lite fleksibelt for e-handel

It-sjefer er frustrerte av ERP-systemer som ikke er klare for digital handel.

En nylig lansert undersøkelse gjennomført av PA Consulting Group antyder at ERP-systemene som er på plass i mange europeiske bedrifter ikke støtter virksomhetens behov i møte med nye digitale trender og er lite fleksible når det gjelder å tilpasse løsningene til nye behov og utfordringer.

Mange it-sjefer er frustrerte over det de mener er liten fleksibilitet i ERP-systemene de har, og flere velger å la sine ERP-løsninger håndtere statiske prosesser mens de finner andre løsninger der prosessene krever en viss fleksibilitet.

Flere virksomheter har kommet frem til at ERP-systemer kan brukes til å styre prosesser i eksempelvis HR og finans, men kommer til kort når det for eksempel gjelder stadig viktigere kundeorienterte prosesser som salg og distribusjon.

Dette er spesielt viktige i den nye digitale hverdagen hvor tradisjonelle kanaler utfordres av eller er forventet å komplimentere nye, digitale kanaler.

Ikke overrasket

Daglig leder Einar Augedal og markedssjef Magnus Bakken i Webon er ikke overrasket av it-sjefens ERP-frustrasjoner.

Webon mener at mye av det man snakket om tidlig på 2000-tallet, om at handelsmønsteret endres drastisk til en hverdag hvor digitale plattformer og e-handel i økende grad tar over for butikk- og kjøpesentre, er på god vei til å bli en realitet.

- Rundt to av tre butikker vil forsvinne om ti år, og det tror jeg er en øyeåpner for mange. Og mens butikk og kjøpesenter dør, tar store nettaktører som for eksempel Komplett.no over og utvider samtidig til nye områder, sier Augedal.

Mens e-handel øker på bekostning av fysiske butikker, øker samtidig kravet til rik, detaljert og søkbar produktinformasjon i et tempo som de vanlige ERP-systemene ikke er designet for å takle.

- Vi oppdaget raskt ved å koble løsninger mot ERP-systemet, at det ikke var mye informasjon som var egnet til salg av produkter, forteller Bakken.

Det gir gode muligheter for virksomheter som Webon, selv om flere av de store ERP-leverandørene begynner å bli klar over hvor lite løsningene har å tilby for salgskanaler, og utvider sine produkter for e-handel eller kjøper opp information managementselskaper for å kompensere.

Involverer ikke it-sjefen

En del av utfordringen med ERP-systemer er at it-sjefen ofte er plassert for langt unna de kommersielle aspektene i virksomheten, og at denne dermed ikke har strategisk innvirkning på hvordan kombinasjoner av ERP-systemer og andre systemer kan gjøre en reell forskjell for virksomheten, ifølge it-sjefene selv.

At det også kan være svært tidsmessig krevende og kostbart å foreta endringer eller integrere nye virksomheter på tvers av ulike ERP-systemer er også frustrerende både for it-sjefen og deres kolleger i marked og salg.

- It-sjefene er frustrert. Det er i større grad markedssjefene og andre ledere vi snakker med i de store bedriftene. It-sjefen kommer gjerne inn etter avgjørelser er tatt, forteller Augedal.

Han mener likevel at det er naturlig at it-sjefen kommer inn senere ettersom det er salgs- og markedssjefene som tar beslutningene og som skal bearbeide markedet.

- Det er de som ser behovet først, når de ser bevegelser i markedet og føler at de mister kontroll over situasjonen. Når de henvender seg til it-sjefen og får vite at det kan koste millioner å gjøre nødvendige endringer i ERP-systemet, så ser de etter andre løsninger, sier Augedal.

Vinner med omnikanal

Webon mener satsing på omnikanal, hvor nettbutikk og fysiske utsalgssteder kan utfylle hverandre, vil bli stadig viktigere til neste år. Trenden, mener selskapet, er å gå fra isolert butikk eller nettbutikk til å tenke omnikanal der virksomhetene kobler sammen butikker, nett og mobile enheter. Det er det ikke mange som gjør i dag, ifølge Augedal.

- Teknologiske trender skaper muligheter, og spiller man lokal butikk mot nettet kan man spille på kompetanse og service kontra det å konkurrere med rene nettaktører. Hos oss er vi veldig tydelige på å jobbe med dette samspillet, sier Augedal.

Bakken legger til at han ofte opplever at nettbutikk ligger i konkurranse med fysiske butikker i stedet for å fremstå som en helhet.

- Selv handler jeg gjerne på nett, men ønsker samtidig kompetanse. Ofte er det slik at nettbutikken er en konkurrent til butikken. Flere vil nok se og forbedre dette samspillet, og det er egentlig ganske enkle grep som skal til for å realisere disse utfordringene, avslutter Bakken.

Dette mener it-sjefene:

  • 72 prosent mener det er svært krevende å foreta endringer eller integrere nye virksomheter på tvers av ERP-systemer.
  • 62 prosent oppgir at de proaktivt tilpasser systemapplikasjoner til endrede forretningsbehov.
  • It-sjefer er plassert for langt unna de kommersielle aspektene i virksomheten.

Om undersøkelsen:

PA Consulting Group har intervjuet 40 selskaper i en rekke europeiske land. Respondentene er it-sjefer og it-ledere med gjennomsnittlig ansiennitet på 15 år. Respondentene har i snitt benyttet sine respektive ERP-systemer i 11 år.

Les om:

Enterprise