Lønner det seg å være på Facebook?

Lønner det seg å være på Facebook?

Europeiske markedssjefer mener det viktigste med sosiale medier er å kunne måle verdien av investeringene.

En undersøkelse gjennomført av Vason Bourne på oppdrag fra Adobe viser et sterkt behov for lønnsomhetsmåling for sosiale medier.

500 markedssjefer i Storbritannia, Franktike, Tyskland og Norden har svart på spørsmål om hvordan de ser på og bruker sosiale medier i sin markedsføring, og hvordan de måler verdien av satsningen.

Viktigst å måle investeringer i sosiale medier

58 prosent av de spurte mener det viktigste er å avgjøre hvordan man skal måle investeringer i sosiale medier.

- I dag er det et stort potensial for å øke markedsinnsatsen i sosiale medier. Men investeringene bremses av manglende evne til å måle resultatene av slike kampanjer. Blant selskapene er det allerede vilje for å gjøre noe med dette, men vår bransje må ha et ansvar for å levere den støtte som kreves, sier Neil Morgan, markedsdirektør i Adobe.

Over halvparten av de europeiske markedssjefene som allerede er tilstede i sosiale medier mener det er et klart behov for en etablert bransjestandard for måling i sosiale medier, og etterspør en bransjestandard som kan skape et helhetlig bilde av resultateer.

Samtidig mener de at resultatene fra sosiale medier bør integreres i en bredere markedsmiks.

Ikke min jobb

35 prosent av de spurte markedssjefene oppgir i undersøkelsen at de mangler kjennskap til informasjon om hvordan kampanjer i sosiale medier styres og gjennomføres.

De anser det som andres jobb å ha slik kunnskap, og dette viser et tydelig problem og mangel på tydelig rolle- og ansvarsfordeling når det gjelder sosiale medier, ifølge en pressemelding fra Adobe rundt undersøkelsen.

Men på tross av manglende kunnskaper fortsetter markedsførere i Europe å forsøke å måle resultater fra kampanjer i sosiale medier.

36 prosent oppgir i undersøkelsen at de forsøker å måle hvordan markedsføring i sosiale medier påvirker lønnsomheten, men at målingene ikke er pålitelige.

I tillegg er det 19 prosent av de spurte sjefene som ikke forsøker å måle slike resultater, men at de har et ønske om å gjøre det.

Facebook tydelig mest populær

Undersøkelsen viser også hvilke sosiale medier som er mest populære for kampanjer. Facebook er klart størst med 84 prosent av aktive bedriftsaktører. Twitter ligger på andreplass med 62 prosent, og nettforum på tredje med 49 prosent.

Les om:

Enterprise