Mål CO2 med mobilen

Mål CO2 med mobilen

Med en nye mobilapplikasjon kan du følge med hvor mye du forsøpler miljøet.

Er du redd å være ansvarlig for utslipp av CO2-gasser? En ny mobilapplikasjon kan hjelpe deg med å holde oversikten over hvor mye klimagasser som forsvinner ut i luften på grunn av ditt forbruk.

Mobgas er utviklet i regi av EU med mål å bidra til man i det små kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser. For å laste ned den gratis mobilapplikasjonen må man fylle ut informasjon om daglige aktiviteter som hvor mye man kjører bil, ser på tv, bruker pc, mat man spiser, reiser og så videre.

LES OGSÅ: Bare en av sju blir grønne

Ut fra det beregnes en profil som man kan sammenligne med andre forbrukere og gjennomsnittet i andre land. Dermed lar verktøyet deg få et personlig forhold til Kyoto-avtalen.

Tjenesten vil komme på 21 språk, og de første språkene er tilgjengelig på nettet allerede.

EU-kommisjonen håper tjenesten vil gjøre hver enkelt mer bevisst på hvor mye CO2 de er ansvarlige for.

Les mer om tjenesten her..

Les om:

Enterprise